Obserwuj
Adam Noga
Adam Noga
Full Professor, Kozminski University
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Teorie przedsiębiorstw
A Noga
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
5492009
Dominacja a efektywna konkurencja
A Noga
Monografie i Opracowania/szkoła Główna Handlowa, 1993
711993
Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne
A Noga
Ekonomista, 761-776, 1996
371996
The Balanced Development Index for Europe's OECD Countries, 1999-2017
AK Koźmiński, A Noga, K Piotrowska, K Zagórski
Springer International Publishing, 2020
272020
Makroekonomia a przedsiębiorczość
A Noga
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, 2000
172000
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szacowania jakosci peklowanego drobnego miesa wieprzowego klasy II
K Dasiewicz, A Pisula, M Slowinski, A Noga
Żywność Nauka Technologia Jakość 15 (4), 52-60, 2008
122008
The Balanced Development Index: Its construction and application in times of uncertainty, Poland 1999–2017
A Koźmiński, A Noga, K Piotrowska, K Zagórski
Polish Sociological Review 195 (3), 267-290, 2016
112016
Operationalization and Estimation of Balanced Development Index for Poland 1999-2016
AK Koźmiński, A Noga, K Piotrowska, K Zagórski
Statistics in Transition, Autumn. doi: https://doi. org/10.21307/stattrans …, 2015
112015
Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej
A Noga
Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2004
112004
Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna
A Noga
Sesja IV-Przedsiębiorczość a konkurencyjność, VII Kongres Ekonomistów …, 2001
92001
Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych,[w:] Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990–1997)
A Noga
Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 12, 1999
91999
Biznes, prawo, etyka
W Gasparski, J Jabłońska-Bonca, WA i Profesjonalne
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
82009
Konsument a triada: właściciel-przedsiębiorca-menedżer w teorii przedsiębiorstw
A Noga
Konsumpcja i Rozwój 1, 38-46, 2011
72011
Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw
A Sosnowska
Szkoła Główna Handlowa, 1998
71998
Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy-czynniki progresji i peryferyzacji
B Błachut, M Cierpiał-Wolan, A Czudec, G Ślusarz, A Noga
Urząd Statystyczny, 2015
62015
i in. 2013
C Koźmiński
Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu …, 0
6
Inwestycyjny wymiar konsumpcji
NA Olejniczuk Merta A.
5*2020
Wpływ koncentracji na siłę konkurencji
A Noga
Spory w teorii ekonomii. W: A. Sosnowska (red.), Koncentracja produkcji i …, 1998
51998
Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006
A Noga
LAM-Wydaw. WSUiB, 2004
42004
Ekonomia społecznych emocji
A Koźmiński, A Noga, K Piotrowska, K Zagórski
Równowagi i nierównowagi funkcjonalne w gospodarce polskiej na podstawie …, 1999
41999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20