Aneta Miękisz
Aneta Miękisz
Univeristy of Warsaw
Zweryfikowany adres z psych.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production
S Varlokosta, A Belletti, J Costa, N Friedmann, A Gavarró, KK Grohmann, ...
Language acquisition 23 (1), 1-26, 2016
592016
How does L1 and L2 exposure impact L1 performance in bilingual children? Evidence from Polish-English migrants to the United Kingdom
E Haman, Z Wodniecka, M Marecka, J Szewczyk, M Białecka-Pikul, ...
Frontiers in psychology 8, 1444, 2017
572017
Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers
N Katsos, C Cummins, MJ Ezeizabarrena, A Gavarró, JK Kraljević, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (33), 9244-9249, 2016
512016
Parent report of early lexical production in bilingual children: a cross-linguistic CDI comparison
C O’Toole, D Gatt, TM Hickey, A Miękisz, E Haman, S Armon-Lotem, ...
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20 (2), 124-145, 2017
302017
The impact of a first-generation immigrant environment on the heritage language: productive vocabularies of Polish toddlers living in the UK and Ireland
A Miękisz, E Haman, M Łuniewska, K Kuś, C O’Toole, N Katsos
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20 (2), 183-200, 2017
212017
The acquisition of quantification across languages: some predictions
N Katsos, MJ Ezeizabarrena, A Gavarro, JK Kraljevic, G Hrzica, ...
Cascadilla Press, 2012
152012
Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej: interdyscyplinarny projekt badawczy
A Otwinowska-Kasztelaniec, N Banasik, M Białecka-Pikul, ...
Neofilolog 39 (1), 2012
122012
Parent report of early lexical production in bilingual children across varied contexts: A CDI study
C O’Toole, D Gatt, TM Hickey, E Haman, A Miękisz, S Armon-Lotem, ...
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20 (2), 124-145, 2017
72017
Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym–nowe narzędzie testowe
E Haman, K Fronczyk, A Miękisz
Psychologia Rozwojowa 15 (1), 2010
72010
Remote learning among students with and without reading difficulties during the initial stages of the COVID-19 pandemic
J Zawadka, A Miękisz, I Nowakowska, J Plewko, M Kochańska, E Haman
Education and Information Technologies, 1-22, 2021
22021
A crosslinguistic study of symmetrical judgments
K Drozd, D Anđelković, M Savić, O Tošković, A Gavarró, A Lite, G Hržica, ...
Boston University, 2019
22019
Zasób słownictwa we wczesnej dwujęzyczności u dzieci przyswajających język polski na emigracji.
A Miękisz
22016
To what extent does the development of conceptual categories depend on language?
N Katsos, MJ Ezeizabarrena, A Gavarró, JK Kraljevic, G Hrzica, ...
BUCLD 36: Proceedings of the 36th Annual Boston University Conference on …, 2012
12012
A cross-linguistic investigation of symmetrical judgments
K Drozd, D Andjelkovic, K Savic, O Toskovic, A Gavarro, A Lite, G Hrzica, ...
The 43rd Annual Boston University Conference on Language Development, 2018
2018
Research data supporting" Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers"
N Katsos, C Cummins, MJ Ezeizabarrena, A Gavarró, JK Kraljević, ...
University of Cambridge, 2016
2016
Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers
J Torkildsen von Koss, N Katsos, C Cummins, MJ Ezeizabarrena, ...
2016
A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production
A Belletti, J Costa, N Friedmann, A Gavarró, KK Grohmann, MT Guasti, ...
Language Acquisition, 2015
2015
Queens' College, MS 90, top edge
C Burlinson
Queens' College, MS 90, 2008
2008
Specyficzne trudności w uczeniu się u studentów z perspektywy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego
M Kochańska, J Zawadka, I Nowakowska, J Plewko, A Miękisz, E Haman
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19