Obserwuj
Aleksandra Wąsowska
Aleksandra Wąsowska
Assistant Professor, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z wz.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalisation
M Ciszewska-Mlinaric, K Obloj, A Wasowska
Journal of East European Management Studies, 275-297, 2016
662016
Strategiczne wybory polskich firm–motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności
K Obłój, A Wąsowska
Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, 102-120, 2012
242012
The internationalisation of family firms: the role of the ownership structure and the composition of top management team
A Wąsowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (1), 169-185, 2017
222017
Location determinants of Polish outward FDI and the (limited) impact of the global crisis, w: M. Marinov, S. Marinov (eds): Emerging economies and their firms in the global crisis
A Wąsowska, K Obłój
London: Palgrave Macmillan, 2012
20*2012
Perception of Export Barriers at Different Stages of the Internationalization Process–Evidence from European SMEs
A Wasowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 29-50, 2016
182016
Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka
K Obłój, A Wąsowska
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
182014
Formal and informal governance mechanisms in state-owned enterprises: Evidence from post-transitional Poland
A Wasowska, I Postula
Baltic Journal of Management, 2018
162018
Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
M Ciszewska-Mlinarič, A Wąsowska
Management and Business Administration. Central Europe, 3-22, 2012
152012
Social-cognitive antecedents of new venture internationalization: The role of entrepreneur intention, self-efficacy, and positive orientation
A Wasowska
Baltic Journal of Management, 2019
142019
Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms
A Wąsowska, K Obloj, M Ciszewska-Mlinarič
European Journal of International Management 10 (1), 105-125, 2016
14*2016
Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu-przegląd literatury
A Wąsowska, M Pawłowski
Przegląd Organizacji, 14-17, 2011
142011
Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych
K Obłój, A Wąsowska
Krupski, R. (red.) Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, 67-96, 2010
14*2010
Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation
M Ciszewska-Mlinaric, K Obloj, A Wasowska
Business History 60 (4), 562-600, 2018
132018
Who doesn't want to be an entrepreneur? The role of need for closure in forming entrepreneurial intentions of polish students
A Wąsowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (3), 27-39, 2016
122016
Resource‐Based View (RBV)
M Ciszewska‐Mlinarič, A Wasowska
Wiley Encyclopedia of Management, 1-7, 2015
112015
Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach-propozycja metodologiczna
M Pawłowski, A Wąsowska
Przegląd organizacji, 18-20, 2012
112012
Heurystyki i bledy poznawcze jako zrodlo niepowodzen audytu zewnetrznego (Heuristics and cognitive biases as a reason of external audit failures)
A Wasowska
Problemy Zarzadzania 11 (43), 189-202, 2013
10*2013
Strategia korporacji
M Ciszewska-Mlinarič, K Obłój, A Wąsowska
Wolters Kluwer, 2015
82015
Ownership structure and the internationalization process of publicly-listed companies in Poland
A Wąsowska
Management and Business Administration. Central Europe 21 (3 (122)), 82-97, 2013
82013
Organisational-level attributes of micro-multinationals. The evidence from European SMEs
A Wąsowska
International Journal of Management and Economics 53 (1), 84-98, 2017
62017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20