Aleksandra Wąsowska
Aleksandra Wąsowska
Assistant Professor, University of Warsaw
Verified email at wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalisation
M Ciszewska-Mlinaric, K Obloj, A Wasowska
Journal of East European Management Studies, 275-297, 2016
382016
Strategiczne wybory polskich firm–motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności
K Obłój, A Wąsowska
Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, 102-120, 2012
242012
Location determinants of Polish outward FDI and the (limited) impact of the global crisis, w: M. Marinov, S. Marinov (eds): Emerging economies and their firms in the global crisis
A Wąsowska, K Obłój
London: Palgrave Macmillan, 2012
20*2012
Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka
K Obłój, A Wąsowska
PWE, Warszawa, 2014
152014
The internationalisation of family firms: the role of the ownership structure and the composition of top management team
A Wąsowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (1), 169-185, 2017
142017
Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
M Ciszewska-Mlinarič, A Wąsowska
Management and Business Administration. Central Europe, 3-22, 2012
142012
Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych
K Obłój, A Wąsowska
Krupski, R. (red.) Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, 67-96, 2010
13*2010
Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach-propozycja metodologiczna
M Pawłowski, A Wąsowska
Przegląd organizacji, 18-20, 2012
112012
Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu-przegląd literatury
A Wąsowska, M Pawłowski
Przegląd Organizacji, 14-17, 2011
112011
Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms
A Wąsowska, K Obloj, M Ciszewska-Mlinarič
European Journal of International Management 10 (1), 105-125, 2016
92016
Heurystyki i bledy poznawcze jako zrodlo niepowodzen audytu zewnetrznego (Heuristics and cognitive biases as a reason of external audit failures)
A Wasowska
Problemy Zarzadzania 11 (43), 189-202, 2013
9*2013
Perception of export barriers at different stages of the internationalization process-evidence from European SMEs
A Wąsowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 29-50, 2016
82016
Firma międzynarodowa jako przedmiot badań
K Obłój
Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo …, 2014
82014
Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation
M Ciszewska-Mlinaric, K Obloj, A Wasowska
Business History 60 (4), 562-600, 2018
72018
Who doesn't want to be an entrepreneur? The role of need for closure in forming entrepreneurial intentions of polish students
A Wąsowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (3), 27-39, 2016
62016
Ownership structure and the internationalization process of publicly-listed companies in Poland
A Wąsowska
Management and Business Administration. Central Europe 122 (3), 82-97, 2013
62013
Formal and informal governance mechanisms in state-owned enterprises
A Wasowska, I Postula
Baltic Journal of Management, 2018
52018
Paradoksy strategii umiędzynarodowienia firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
K Obłój, A Wąsowska
Przegląd Organizacji, 3-6, 2012
52012
Managerial discretion, firm performance, and CEOs’ support for privatisation of state-owned companies
I Postuła, A Wasowska
JEEMS Journal of East European Management Studies 23 (1), 106-127, 2018
42018
Formal and informal governance mechanisms in state-owned enterprises: Evidence from post-transitional Poland
A Wąsowska, I Postuła
Baltic Journal of Management 13 (4), 410-432, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20