Sławomir Pasikowski
Sławomir Pasikowski
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners
M Pawlak, M Kruk, J Zawodniak, S Pasikowski
System 91, 102259, 2020
272020
Opór indywidualny. Teorie, klasyfikacje i diagnozowanie w ujęciu psychologicznym
S Pasikowski
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 68 4, 39-62, 2014
122014
Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły
S Pasikowski
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2014
112014
Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych
S Pasikowski
Przegląd Badań Edukacyjnych / Educational Studies Review 21 (2), 213-231, 2015
82015
Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji
S Pasikowski
Kultura i Edukacja, 2 (102), 103-133, 2014
82014
Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach. Analiza dokumentów regulacyjnych
A Babicka-Wirkus, S Pasikowski, A Szplit
Rocznik Pedagogiczny 38, 37-63, 2015
72015
Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach
K Marszałek, S Pasikowski
Rocznik Pedagogiczny 37, 53-71, 2014
7*2014
Granice teoretycznego nasycenia
S Pasikowski
Rocznik Lubuski 41 (1), 33-40, 2015
62015
Kwestionariusz gotowości przeciwstawiania się. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
S Pasikowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
5*2016
Body – text – space. A Model of Spatial Extension of Methodological Triangulation
S Pasikowski
Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy, 1-2, 453-467, 2016
42016
Przekonania dorosłych na temat seksualności dzieci w wieku przedszkolnym. Dyskusja i badania w kontekście zagadnienia czynników zagrożenia marginalizą
J Ratkowska-Pasikowska, S Pasikowski
Problemy Wczesnej Edukacji, 2 (21), 73-89, 2013
42013
The Problem of Matching Rating Scales in Educational Measurement of Variables Modelled as Sets of Oppositional Pairs
S Pasikowski
The New Educational Review 54 (4), 271-284, 2018
32018
Traits of Leaders of Rural Non-governmental Organisations as Predictors of Collaboration Between NGOs and Rural GminaOffices: Voices from Central Poland
KK Zajda, S Pasikowski
Voluntas 29, 2018
32018
Blitzkrieg i (re)kapitulacja w drodze do Twierdzy. Poza wizję radykalnych ataków i reaktywnych obron w budowaniu wiarygodnej wiedzy.
S Pasikowski
Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, (red.) M. Dudzikowa …, 2016
32016
Zagadnienie oporu w świetle wybranych kontekstów teorii socjologicznej. W kierunku perspektywy pedagogicznej 
S Pasikowski
Opór w kulturze. Tradycja-Edukacja-Nowoczesność, (red.) E., Bilińska …, 2014
32014
Przywiązanie – łączące ogniwo w rozważaniach nad funkcjonowaniem człowieka
S Pasikowski
Edukacja, 4 (96), 5-15, 2006
32006
Między swoistością a uniwersalnością w metodologii badań pedagogicznych
S Pasikowski
Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje …, 2017
22017
Validation of the Questionnaire of Readiness To Resist Against Social Impact. Perspective of Applications in Academic Education Contexts
S Pasikowski
Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy 3, 135-151, 2016
22016
Między schizmogenezą a holizmem. Próba rekonstrukcji instrumentów cybernetycznej metodologii Gregory'ego Batesona
S Pasikowski
Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, (red.) M …, 2016
22016
The Triangulation. From Geodesy to Attempt at Overcoming of Conceptual Limitations in Social Research Methodology
S Pasikowski
Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji 10, 224-246, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20