Follow
Marzena Mucha
Title
Cited by
Cited by
Year
Instabilities in membrane tension: Parametric study for large strain thermoplasticity
M Mucha, B Wcisło, J Pamin, K Kowalczyk-Gajewska
Archives of Civil and Mechanical Engineering 18 (4), 1055-1067, 2018
72018
Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków
Z Mucha, M Mucha
Rynek Instalacyjny, 2016
22016
Simulation of Lueders bands using regularized large strain elasto-plasticity.
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
Archives of Mechanics 73 (1), 2021
12021
Simulation of PLC Effect Using Regularized Large-Strain Elasto-Plasticity
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
Materials 15 (12), 4327, 2022
2022
Composition and variability of the activated sludge biocenosis in membrane biological reactors
M Polus, Z Mucha, J Mikosz, M Mucha
DESALINATION AND WATER TREATMENT 248, 39-48, 2022
2022
Experimental and numerical analysis of Lueders bands and PLC effect in AW5083 aluminium alloy
M Mucha, L Rose, B Wcisło, A Menzel, J Pamin
2022
Numerical analysis of Portevin-Le Chatelier effect using regularized large strain thermo-visco-plastic model
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2022
Analiza MES wybranych zagadnień wyboczenia konstrukcji
J Pamin, M Mucha
2021
Numerical analysis of PLC effect using large strain elasto-plasticity models
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2021
Finite element simulation of lueders bands in shear using regularized large strain plasticity models
M Mucha, J Pamin, B Wcisło
2021
Simulation of a propagative instability using large strain thermo-elasto-visco-plasticity
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2019
Numerical analysis of a propagative instability using large strain elasto-visco-plasticity
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2019
Simulation of propagative instability in shear using gradient-enhanced and viscoplastic model
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
Computer Methods in Materials Science 19, 2019
2019
Comparison of propagative instabilities in shear and tension for viscoplastic and gradient-enhanced model
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2019
Shear banding in large strain plasticity–Influence of specimen dimensions
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
AIP Conference Proceedings 1922 (1), 140010, 2018
2018
Regularized large strain elasto-plasticity: simulation of a propagative instability
M Mucha, B Wcisło, J Pamin
2018
Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM
M Mucha
Rynek Instalacyjny, 2017
2017
Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku
Z Mucha, J Mikosz, M Mucha
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2017
2017
Wpływ podłoża geologicznego rzek Ojcowskiego Parku Narodowego na ich wybrane parametry chemiczne, porównanie z wodami Dunajca
P Długosz, M Kozioł, M Mucha
Analit, 2016
2016
Large strain thermo-elasto-plasticity: simulation of shear banding for different stress states
B Wcisło, M Mucha, K Kowalczyk-Gajewska, J Pamin
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20