Follow
Iwona Szumacher
Iwona Szumacher
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Funkcje ekologiczne parków miejskich
I Szumacher
Prace i studia geograficzne 36, 2005
342005
Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów
I Szumacher
Prace i studia geograficzne 46, 169-176, 2011
332011
Application of landscape metrics in the evaluation of geodiversity
E Malinowska, I Szumacher
Miscellanea Geographica 17 (4), 28-33, 2013
302013
Temporal changes in ecosystem services in European cities in the continental biogeographical region in the period from 1990–2012
I Szumacher, P Pabjanek
Sustainability 9 (4), 665, 2017
242017
Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland)
P Sikorski, I Szumacher, D Sikorska, M Kozak, M Wierzba
Environmental Monitoring and Assessment 185 (7), 5823-5836, 2013
242013
Servicios ecosistémicos urbanos segśn el modelo de Varsovia
I Szumacher, E Malinowska
Revista del CESLA, 81-108, 2013
142013
Dźwięk jako walor krajobrazu
W Lewandowski, I Szumacher
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2008
132008
Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników–przyczynek do dyskusji
I Szumacher, K Ostaszewska
Problemy Ekologii Krajobrazu 27, 2010
102010
Survey of recreational use of The forest nature reserve in Warsaw (Poland)
E Malinowska, I Szumacher
Miscellanea Geographica 17 (3), 12-18, 2013
82013
Potencjał rekreacyjny wybranych typów zieleni miejskiej
I Szumacher, E Malinowska
Problemy Ekologii Krajobrazu 34, 2012
82012
Interdisciplinary environmental studies in urban parks as a basis for their sustainable management
P Sikorski, K Jackowiak, I Szumacher
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development 13, 21-32, 2008
82008
Application of the catena concept in studies of landscape system dynamics
E Malinowska, I Szumacher
Miscellanea Geographica 17 (4), 42-49, 2013
72013
Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system
A Richling, E Malinowska, I Szumacher
Miscellanea Geographica 17 (4), 13-20, 2013
72013
Functions of urban greenspace and ecosystem services
I Szumacher
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development 15, 123-129, 2011
62011
Rola ogrodów działkowych w krajobrazie lewobrzeżnej Warszawy
E Malinowska, I Szumacher
Problemy Ekologii Krajobrazu 22, 2008
62008
Geoekologiczne badania terenów zieleni miejskiej na przykładzie parku Łazienki Królewskie w Warszawie
E Malinowska, I Szumacher
en: Znaczenie badań kra-jobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wyd. UW …, 2007
62007
Land use and ecosystem services temporal changes in the urban sprawl zone, Warsaw, Poland
P Pabjanek, I Szumacher
The Problems of Landscape Ecology 44, 29-40, 2017
52017
Problemy funkcjonowania rezerwatów w mieście
E Malinowska, I Szumacher
Problemy Ekologii Krajobrazu 34, 2012
52012
Przestrzenne zróżnicowanie akumulacji wybranych pierwiastków w rezerwacie Las Kabacki w Warszawie
E Malinowska, I Szumacher
Problemy Ekologii Krajobrazu 22 (22), 2014
42014
Typologia i regionalizacja krajobrazu jako wyraz hierarchicznej struktury środowiska [in:] A
A Richling, E Malinowska, I Szumacher
Model funkcjonalny systemu krajobrazowego, Warszawa: Wydział Geografii i …, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20