Prof. nadzw. dr hab.inż. Adam Jabłoński
Prof. nadzw. dr hab.inż. Adam Jabłoński
Director of the Institute of Management, WSB University in Poznań, Faculty in Chorzów, POLAND
Zweryfikowany adres z ottima-plus.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności
A Jabłoński
1002013
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard).Teoria i praktyka
A Jabłoński, M Jabłoński
Difin, 2011
542011
Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych
A Jabłoński
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2008
502008
A.Jabłoński – Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Tworzenie przewagi konkurencyjnej oparte na jakości i kryteriach ekologicznych
A Jabłoński
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górn, 2008
50*2008
Research on business models in their life cycle
A Jabłoński, M Jabłoński
Sustainability 8 (5), 430, 2016
462016
Scalability of sustainable business models in hybrid organizations
A Jabłoński
Sustainability 8 (3), 194, 2016
442016
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
A Chodyński, A Jabłoński, M Jabłoński
Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, 2007
292007
Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR)-koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych
A Chodyński, A Jabłoński, M Jabłoński
Przegląd Organizacji, 30-32, 2008
262008
Projektowanie sieciowych modeli biznesu
MJ Adam Jabłoński
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2013
232013
Cykl życia wartości przedsiębiorstwa wobec kondycji modelu biznesu
MJ Adam Jabłoński
Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 57-63, 2013
23*2013
Skalowalnośc modeli biznesu w środowisku sieciowym
A Jabłoński
DIFIN, 2015
202015
Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym
A Jabłoński
DIFIN, 2015
162015
Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu
A Jabłoński
Kwartalnik Nauk o przedsiębiorstwie 31 (2), 43-49, 2014
142014
Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu
A Jabłoński
Przegląd Organizacji, 2011
142011
Praktyczne doświadczenia związane z wdrożeniem Strategicznej Karty wyników
A Jabłoński, M Jabłoński
Controlling i rachunkowość zarządcza, 2005
14*2005
Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie
A Jabłoński
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas pod redakcja naukową Marka Jabłońskiego, 2010
132010
Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility), Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie
A Jabłoński, M Jabłoński, A Primus, M Spytkowska
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010
13*2010
Efektywne modele biznesu
M Jabłoński, A Jabłoński
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, 2006
132006
Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy
A Jabłoński, M Jabłoński
OTTIMA plus, 2012
122012
Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka
A Jabłoński, M Jabłoński
Difin, Warszawa, 2011
122011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20