Obserwuj
Justyna Grześ-Bukłaho
Justyna Grześ-Bukłaho
Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Relations between National and Organisational Culture—Case Study
J Szydło, J Grześ-Bukłaho
Sustainability 12 (4), 1522, 2020
542020
Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich: podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych
J Grześ-Bukłaho
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015
52015
Competences of innovation brokers - experiences of the GoSmart BSR project
A Dyhdalewicz, J Grześ-Bukłaho
Engineering Management in Production and Services 13 (4), 95-114, 2021
42021
The role of stakeholders in the process of building a competi-tive advantage with the example of development companies
J Grzes-Buklaho
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
22017
Flexibility of Enterprises in Era of Industry 4.0
J Grześ-Bukłaho
Organizational development. Contemporary challenges, 25-37, 2021
12021
Satysfakcja klientów z jakości usług kurierskich w handlu elektronicznym–wyniki badań empirycznych
E Mościcka, J Grześ-Bukłaho
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2019
12019
Przedsiębiorstwo rodzinne jako miejsce pracy i rozwoju kariery zawodowej
J Grześ-Bukłaho, D Zajkowski
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2019
12019
Intangible assets as a source of competitiveness of real-estate developers
J Grześ-Bukłaho
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 17 (4), 355-365, 2018
12018
Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego
W Matwiejczuk, J Grześ-Bukłaho
Organizacja i Kierowanie, 185-198, 2017
12017
Reputacja jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa na rynku na przykładzie branży deweloperskiej
J Grześ-Bukłaho
Studia Ekonomiczne 343, 48-59, 2017
12017
Analiza zmian w zakresie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym Białegostoku
J Grześ-Bukłaho
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes …, 2014
12014
Rola kampanii społecznych w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw
D Makowski, J Grześ-Bukłaho
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
2021
Identyfikacja różnorodnych grup interesariuszy przedsiębiorstw deweloperskich w procesie budowania kapitału relacyjnego
J Grześ-Bukłaho
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (11.2), 113-125, 2017
2017
Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich
J Grześ-Bukłaho
Department of Production Management, 2016
2016
MAIN FACTORS FOR THE FORMING OF REPUTATION IN THE PROCESS OF BUILDING A COMPETITIVE ADVANTAGE OF DEVELOPMENT ENTERPRISES–THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH
J Grześ-Bukłaho
MODERN| MANAGEMENT|, 83, 2016
2016
Źródła pozyskiwania przez klientów informacji o ofercie przedsiębiorstw deweloperskich
J Grześ-Bukłaho
Studia i Prace WNEIZ US, 227-239, 2014
2014
Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich
J Grześ-Bukłaho
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 1 Organizacje wobec wyzwań XXI …, 2014
2014
Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw deweloperskich w okresie dekoniunktury gospodarczej
J Grześ-Bukłaho
Ekonomia i Zarządzanie 2, 159-171, 2010
2010
CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA REPUTACJI PODLASKICH PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH W NOWYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA
J GRZEŚ-BUKŁAHO
OPTIMUM, 308, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19