Follow
Dariusz Parzych
Title
Cited by
Cited by
Year
Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej
A Wycisk, M Kałamarz, J Chojecki, D Parzych, K Modrzejewska, ...
Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w …, 2018
52018
Determinants of Entrepreneurial Intentions at Universities. Warsaw University of Technology Case
A Müller, D Parzych
Problemy Zarządzania, 11-26, 2018
32018
Floating buildings in the hotel, catering and water tourism industry in Poland–Business environment survey
Ł Piątek, AA Wycisk, D Parzych, K Modrzejewska
Journal of water and land development, 2020
22020
Intra-Company Crowdsensing: Datafication with Human-in-the-Loop
J Domaszewicz, D Parzych
Sensors 22 (3), 943, 2022
2022
KATALIZATORY WIEDZY, PSYCHONAUCI I CIEMNE SIECI
D Parzych, M Piejko, M Wanke
Narkomania 4 (NR 4 (68) 2014), 2014
2014
Katalizatory wiedzy. Alternatywny dyskurs o substancjach psychoaktywnych na podstawie analizy forum internetowego Hyperreal
MW A.Czerner, D.Parzych, M. Piejko
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, http://www.cinn.gov.pl/portal …, 2014
2014
Badania społeczne w zakresie jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej
D Młodzianowski, K Modrzejewska, D Parzych, A Pietruszewska, ...
Politechnika Warszawska-Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, 2014
2014
Forecasting online advertising campaigns in the wild
R Nielek, D Parzych, D Sepczuk, A Wierzbicki, J Wysoczanski
International Conference on Electronic Commerce, 1-14, 2013
2013
Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuanąi kontekst nie-legalności
MW D. Parzych, M. Piejko
https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=574511, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9