Obserwuj
Sebastian Jarzębowski
Sebastian Jarzębowski
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Short food supply chains (SFSC) as local and sustainable systems
S Jarzębowski, M Bourlakis, A Bezat-Jarzębowska
Sustainability 12 (11), 4715, 2020
1662020
Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
L Wicki, B Klepacki, J Baran, T Rokicki, P Jałowiecki, ...
Wydawnictwo SGGW, 2014
552014
Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej
S Jarzebowski, L Klepacki
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2013
372013
Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
S Jarzebowski
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013
282013
Railway vehicle energy efficiency as a key factor in creating sustainable transportation systems
M Ćwil, W Bartnik, S Jarzębowski
Energies 14 (16), 5211, 2021
242021
Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych
B Klepacki, M Wysokiński, S Jarzębowski
Logistyka, 25-27, 2013
242013
Short food supply chains (SFSC) as local and sustainable systems. Sustainability, 12 (11), 4715
S Jarzebowski, M Bourlakis, A Bezat-Jarzebowska
192020
Exploring sustainable aspects regarding the food supply chain, agri-food quality standards, and global trade: An empirical study among experts from the European Union and the …
K Pietrzyck, S Jarzębowski, B Petersen
Energies 14 (18), 5987, 2021
182021
Parametric and non-parametric efficiency measurement–the comparison of results
S Jarzębowski
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 14 (1), 170-179, 2013
182013
Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego
A BEZAT, S JARZĘBOWSKI
Logistyka, 75-84, 2011
142011
The concept of short supply chains in the food economy
S Jarzębowski, K Pietrzyck
The Common Agricultural Policy of the European Union–the present and the …, 2018
112018
Innovative models of supply chain management
M Antonowicz
Central European Management Journal 26 (2), 2-15, 2018
102018
Efficiency and returns to scale–a concept of using deterministic approach
S Jarzębowski
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (2), 102-111, 2014
92014
Understanding the importance of international quality standards regarding global trade in food and agricultural products: Analysis of the German media
K Pietrzyck, N Berke, V Wendel, J Steinhoff-Wagner, S Jarzębowski, ...
Agriculture 11 (4), 328, 2021
82021
Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw
S Jarzębowski
Logistyka, 681-688, 2012
82012
The efficiency of grain milling companies in Poland and in Germany: application of DEA method and Malmquist Index.
S Jarzebowski
82011
Supply chain management according to the concept of short supply chain
S Jarzębowski, N Bezat
72018
Kształtowanie się cen mleka w gospodarstwach o różnym stopniu koncentracji produkcji
M Wysokinski, S Jarzebowski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (1), 2013
72013
Integriertes Qualitätsmanagement im Getreidesektor: Fallstudie einer Getreidekette in Polen
S Jarzebowski, O Poignée
Univ. Bonn, ILB Press, 2007
72007
The role of quality management in the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): the case of the Polish agri-food sector
K Pietrzyck, B Petersen, S Jarzębowski
Problems of Agricultural Economics 3 (356), 2018
62018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20