Jan Zubelewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Dwie filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm
J Zubelewicz
Ruch Filozoficzny 4 (4), 2006
112006
Filozofia wychowania: aksjocentryzm i pajdocentryzm
J Zubelewicz
Żak, 2002
102002
Dom jako wartość duchowa
U Schrade, B Wolniewicz, J Zubelewicz
Znak 4, 90-108, 1996
101996
Lipmana filizofia dla dzieci-analiza krytyczna
J Zubelewicz
Kwartalnik Pedagogiczny 185 (2), 68-100, 2001
82001
Przyczyny przemocy uczniów wobec nauczycieli. Pedagogika akademicka a pedagogika Johanna F. Herbarta i Bogusława Wolniewicza
J Zubelewicz
E. Anhalt, D. Stępkowski (ред.). Wychowanie i kształcenie w systemach …, 2012
42012
Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego
J Zubelewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
42008
Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury
J Zubelewicz
Kultura i Społeczeństwo 30 (1), 1986
41986
Ostatnie rozmowy z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem: wola a rozum według Schopenhauera,„
J Zubelewicz
Edukacja filozoficzna, 245-250, 2017
32017
Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna
J Zubelewicz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2017
22017
Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga
J Zubelewicz, E Jasińska-Zubelewicz
Wydawnictwo Heliodor, 2012
22012
Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga
J Zubelewicz
Etyka 25, 87-101, 1990
21990
Ewolucja aksjologicznych i społecznych przekonań Henryka Elzenberga
J Zubelewicz
Studia Filozoficzne 253 (12), 1986
21986
Elzenberg i realizm praktyczny Kotarbińskiego
J Zubelewicz
Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 28, 1982
21982
Jeszcze o polemice Elzenberga z Miłoszem i „Korsarzem” Conrada
B Wolniewicz, J Zubelewicz
Przegląd Filozoficzny, 107, 2018
12018
Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci
J Zubelewicz
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 21-28, 2011
12011
Ethica: przyczynki do aretologii
H Elzenberg, J Zubelewicz
Przegląd Humanistyczny 31 (4 (259)), 1987
11987
Antropologia filozoficzna Bogusława Wolniewicza
J Zubelewicz
Edukacja Filozoficzna, 181-208, 2020
2020
A little more about H. Elzenberg’s polemic with Cz. Milosz and" The Rover" by J. Conrad
B Wolniewicz, J Zubelewicz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 37-43-37-43, 2018
2018
Bibliografia przedmiotowa Bogusława Wolniewicza
P Okołowski, J Zubelewicz
Edukacja Filozoficzna, 235-263, 2018
2018
Pozycja i rola związków zawodowych w Polsce
M Ludwichowska
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20