Follow
Adam Baryłka
Adam Baryłka
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
Verified email at crb.com.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Eksploatacja obiektów budowlanych
A Baryłka, J Baryłka
Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości, 654, 2016
412016
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
A Baryłka, J Baryłka
Przewodnik po prawie z komentarzem 2, 2016
332016
The impact of fire on changing the strength of the underground shelter structure
A Baryłka
Rynek Energii, 2020
272020
Okresowe kontrole jako ważny etap diagnostyki technicznej obiektów budowlanych
A Baryłka, J Baryłka
Referat na V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej ARCHBUD, 3-6.09, 2012
26*2012
Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji
AJ Baryłka
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2018
252018
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall
M Owczarek, A Baryłka
Rynek energii, 2019
242019
Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych
A Baryłka
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 10-16, 2015
242015
Estimation of thermal diffusivity of building elements based on temperature measurement for periodically changing boundary conditions
M Owczarek, A Baryłka
Rynek Energii, 2019
212019
A map of knowledge and its importance in the life cycle of a construction object
J Obolewicz, A Baryłka, H Jaros, G Ginda
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 113-123, 2020
182020
Poradnik rzeczoznawcy budowlanego
A Baryłka
Część I. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych, 2019
172019
Funkcje techniczne w budownictwie: przewodnik po inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym
AJ Baryłka, J Baryłka
Polcen, 2015
152015
Uwarunkowania prawne zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
A Baryłka
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Budowlanych, 38-44, 2016
142016
Measurement method of thermal diffusivity of the building wall for summer and winter seasons in Poland
M Owczarek, S Owczarek, A Baryłka, A Grzebielec
Energies 14 (13), 3836, 2021
122021
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ
A Baryłka
materiały szkoleniowe pod redakcją płk doc. dr inż. Jarosława WASILCZUKA , WAT, 2016
12*2016
Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego
A Barylka
Chłodnictwo 51 (10), 2016
12*2016
O sposobach uwzględniania wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa w systemie planowania przestrzennego kraju
A Baryłka
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2016
122016
Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane
A Baryłka
Materiały Budowlane, 23--25, 2014
122014
Technical diagnosis as an important engineering tool of electrical power facilities
A Baryłka, J Obolewicz
Rynek energii 6, 65-70, 2020
112020
Wprowadzenie do zagadnienia obronności i bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
A Baryłka
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2016
112016
Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego
JB Adam Baryłka
Budownictwo i Prawo, 2015
11*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20