Aleksandra Szulczewska-Remi
Aleksandra Szulczewska-Remi
Poznań University of Economics and Business
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
TytułCytowane przezRok
Comparison of steradiene analysis between GC and HPLC, Food Chemistry
T Verleyen, A Szulczewska, R Verhe, K Dewettinck, A Huyghebaert, ...
Food Chemistry 78, 267-272, 2002
232002
Determination of vitamin E active compounds as biological antioxidants occurring in different rapeseed’s varieties
M Nogala-Kałucka, M Gogolewski, E Lampart-Szczapa, M Jaworek, ...
Oilseed Crops 24, 577-586, 2003
13*2003
Oznaczanie niektorych skladnikow jako wyroznikow jakosci nasion rzepaku produkowanych w roznych regionach Polski
M Nogala-Kalucka, M Gogolewski, M Jaworek, A Siger, A Szulczewska
Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 23 (2), 447-459, 2002
92002
BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATION FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS'DEMANDS (Vol. 10)
A Ujwary-Gil
WSB-NLU, 2016
6*2016
Preparation of tocochromanol concentrate from red palm oil
A Szulczewska-Remi, M Nogala-Kałucka, J Kwiatkowski, ...
Journal of Food Lipids 12, 112-123, 2005
62005
Zielony controlling i finanse
C Kochalski
Podstawy teoretyczne. Warszawa: CH Beck, 2016
52016
Determination of some components as indicators of the rapeseed’s quality produced in different regions of Poland
M Nogala-Kałucka, M Gogolewski, M Jaworek, A Sieger, A Szulczewska
Oilseed Crops 23, 447-460, 2002
5*2002
The Efficiency of Eco-innovaiton. Systematic literature study.
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic and Environmental Studies 17, 205-219, 2017
32017
Managing innovation processes in industrial sector. Qualitative study
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 282-300, 2019
22019
Fundusze venture capital, jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości
A Szulczewska-Remi
Innowatyka–nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców …, 2014
22014
Zmiany zawartości tokotrienoli i tokoferoli w czerwonym oleju palmowym i tłuszczach roślinnych produkowanych z jego udziałem
M Nogala-Kałucka, A Szulczewska-Remi, B Kupczyk
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 36, 375-380, 2003
22003
Options for Financing Eco-Innovation Available to Enterprises
A Szulczewska-Remi, Z Foltynowicz
Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University and Foundation for the …, 2016
12016
Innowatyka-nowy horyzont: innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników
M Jasieński
Centrum Innowatyki. Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2014
12014
The influence of diet enriched with red palm oil on the fatty acid composition of plasma and liver in experimental rats
A Szulczewska-Remi, M Nogala-Kałucka, K Nowak, M Rudzińska, ...
Journal of Food Lipids 13, 145-154, 2006
12006
Financing Innovations
A Szulczewska-Remi
Managing Economic Innovations – Ideas and Institutions, 137-152, 2019
2019
Gen-Y Urban entrepreneurship: a strategic perspective from the post-economic transition–the example of Poland
J Fazlagić, A Szulczewska-Remi, A Dybioch
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2019
2019
Study on the influence of palm oil on blood and liver biochemical parameters, beta‐carotene and tocochromanols content as well as antioxidant activity in rats
A Szulczewska-Remi, M Nogala-Kałucka, K Nowak
Journal of Food Biochemistry 12707, 1-12, 2018
2018
SUPPORTING GEN-y ENTREPRENEURSHIP
J FazlagiĆ, A Szulczewska-Remi
GLOBAL ECONOMY AND GOVERNANCE, 163, 2017
2017
Innovation process from the financial viewpoint
P Szutowski, Dawid, Szulczewska-Remi, Aleksandra, Ratajczak
Contemporary issues in economy, 121, 2017
2017
Innovation Process from the Financial Viewpoint. Model Approach
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Contemporary Issues in Economy, 296, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20