Małgorzata  Łączyk
Małgorzata Łączyk
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży
M Łączyk
4*2008
Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza- diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych
M Łączyk
Psychologia Twórczości. Nowe horyzonty, red. S. Popek, R. E. Bernacka, C. W …, 2009
22009
the Corporality Aspect in Drama and Creativity of Children with Diverse needs for Hubristically Motivated expansion
A Gałązka, M Łączyk
Stanisław Juszczyk, 17, 2015
12015
The Attitudes of Academic Teachers as Well as Education Students Towards the Categories of Values Relativised in the Postmodern Culture
M Kleszcz, M Łączyk
Stanisław Juszczyk, 250, 2012
12012
Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży—ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk
M Łączyk
Chowanna 36 (1), 227-244, 2011
12011
Resilience and early school age children’s needs satisfied through art
M Łączyk
Kultura i Edukacja, 2017
2017
Ekspresja ruchu – ciało – kreacja - komunikat
APK Red.Małgorzata Łączyk
2016
Związek ucieleśnienia i narracji na podstawie obserwacji zachowań dzieci w ich kontakcie ze sztuką wizualną
M Łączyk
Ekspresja ruchu-ciało-kreacja-komunikat, 2016
2016
Dimorphic outlook on Children’s Creative Attitudes on the Verge of education Application of Creative and re-constructive Attitudes rating scale (sPto)
K Krasoń, J Bonar, J Garbula, E Jaszczyszyn, A Nowak-Łojewska, ...
Stanisław Juszczyk, 285, 2015
2015
Potrzeba hubrystyczna i kompetencje twórcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym a współczesne wyzwania edukacyjne
M Łączyk
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania. Red. Janina …, 2015
2015
Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych
M Łączyk, A Pyrzyk-Kuta
Chowanna, 2015
2015
Autorytet nauczyciela - refleksja o jego znaczeniu w kontekście reifikacji relacji osobowych i zjawiska osamotnienia młodzieży
M Łączyk
„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”. O relacji mistrz-uczeń: księga …, 2014
2014
Arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci autystycznych- studium przypadku na przykładzie dziecka wykazującego cechy zachowań autystycznych
M Łączyk, A Klasik, D Krzywoń
Sześciolatek w szkole, red. A. Szafrańska, 2014
2014
Wpływ modelowania skryptowego u dzieci na dysfunkcje osobowości w świetle analizy transakcyjnej
M Łączyk, A Klasik, K Danuta
Sześciolatek w szkole, red. A. Szafrańska, 2014
2014
Zmiana obrazu psychologicznego funkcjonowania dziecka pod wpływem działań o charakterze ekspresyjnym i biblioterapeutycznym w sytuacjach trudnych generujących poczucie osamotnienia
M Łączyk, BS Anna, K Magdalena
Oblicza trudnego dzieciństwa, red. M. Cywińska, 123-150, 2014
2014
Pomiędzy wyobcowaniem a partycypacją-nauczyciele wobec wartościowania kultury postmodernistycznej
M Kleszcz, M Łączyk
2013
Pomiędzy wyobcowaniem a partycypacją- nauczyciele wobec wartościowania atrybutów kultury postmodernistycznej
M Łączyk, M Kleszcz
Chowanna, nr1 (40), 2013
2013
Predilection for daily creativity and the risk of young people’s loneliness–a frame theoretical model and the diagnosis...
M Łączyk
Chowanna 36 (ENG 1), 121-139, 2013
2013
Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji
M Łączyk, M Kleszcz
2012
Young People against Location in the Social Space and its Transgression Potentiality on the Basis of Collected Narrations
M Łączyk
The New Educational Review, 135, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20