Obserwuj
Anna Bernaciak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich
A Bernaciak
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 77 (4), 265-275, 2015
92015
Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim.„Park Manager Game”
A Bernaciak, T Brańka
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (5), 159-174, 2015
82015
Problemy kształtowania ładu przestrzennego
B Prus, M Antolak, W Bartoszczuk, A Bernaciak, D Jopek, A Majewska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
82015
Percepcja przestrzeni miejskiej–uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni
A Bernaciak
Tourism and Recreation of Cities and Regions, 13, 2014
52014
The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland
A Bernaciak
Studia Periegetica 15, 35-44, 2016
32016
The efficiency of systemic solutions for the removal of asbestos in Poland–current status and prospects
A Bernaciak, A Bernaciak
Economic and Environmental Studies 16 (4), 787-801, 2016
32016
Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji a kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego
A Bernaciak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
32015
Portret społeczny - narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji
A Bernaciak
Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, 187-204, 2015
3*2015
Regional Development and the Baltic Sea Region
T Branka, A Bernaciak
The Baltic University Programme, Uppsala University, 2014
32014
Possibilities of Satisfying the Energy Needs of Rural Community Residents with Renewable Energy Sources–the Case of Poland
A Bernaciak, A Bernaciak, K Zasada, A Lis
Acta regionalia et environmentalica 14 (2), 59-63, 2018
22018
The Construction Industry as the Subject of Implementing Corporate Social Responsibility (the Case of Poland)
A Bernaciak, M Halaburda, A Bernaciak
Sustainability 13 (17), 9728, 2021
12021
The implementation of the United Nations Sustainable Development Goals by processes of participatory budgeting: development of the transport system and road safety (the case of …
A Bernaciak, A Bernaciak
Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment 71 (4), 11-11, 2019
12019
The new urban agenda: A challenge or an opportunity for Polish cities?
A Bernaciak
Economic and Environmental Studies (E&ES) 17 (4), 879-892, 2017
12017
Using Innovative Teaching Methods to Promote Sustainable Development among Students of Economics and Management
A Bernaciak, A Kozłowska
Studia Periegetica 17, 21-33, 2017
12017
Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji
A Bernaciak, S Palicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
12017
Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands. An example of Szachty in Poznan
A Bernaciak
Ekonomia i Środowisko, 122-132, 2016
12016
Ocena presji działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej
A Bernaciak, A Bernaciak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (8), 2015
12015
The perception of urban space–participants in the proces and their role in the space
A Bernaciak
Studia Periegetica 12, 13-24, 2014
12014
The Concept and Typology of Regions
A Bernaciak
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/teaching-materials/1048, 85-94, 2014
12014
Realisation of technical infrastructure with the financial participation of commune residents–a review of solutions and evaluation of their applicability
A Bernaciak, D Springer
Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment 80 (1), 217-238, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20