Anna Bernaciak
Title
Cited by
Cited by
Year
Problemy kształtowania ładu przestrzennego
B Prus, M Antolak, W Bartoszczuk, A Bernaciak, D Jopek, A Majewska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
82015
Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich
A Bernaciak
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 77 (4), 2015
72015
Percepcja przestrzeni miejskiej–uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni
A Bernaciak
Tourism and Recreation of Cities and Regions, 13, 2014
42014
Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym
T Skotarczak, A Kiepas-Kokot, M Nowak
Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010
42010
Gry jako narzędzia dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim.„Park Manager Game”
A Bernaciak, T Brańka
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (5), 159-174, 2015
32015
Portret społeczny - narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji
A Bernaciak
Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, 187-204, 2015
3*2015
Regional Development and the Baltic Sea Region
T Branka, A Bernaciak
The Baltic University Programme, Uppsala University, 2014
32014
The efficiency of systemic solutions for the removal of asbestos in Poland–current status and prospects
A Bernaciak, A Bernaciak
Economic and Environmental Studies 16 (4), 787-801, 2016
22016
Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji a kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego
A Bernaciak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
22015
The New Urban Agenda–a Challenge or an Opportunity for Polish Cities?
A Bernaciak
Economic and Environmental Studies 17 (4 (44)), 879-892, 2017
12017
The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland
A Bernaciak
Studia Peregietica, 2016
12016
Ocena presji działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej
A Bernaciak, A Bernaciak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (8), 131-153, 2015
12015
The implementation of the United Nations Sustainable Development Goals by processes of participatory budgeting: development of the transport system and road safety (the case of …
A Bernaciak, A Bernaciak
Ekonomia i Środowisko, 2019
2019
WYDATKI NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ W OGÓLE WYDATKÓW NA UTRZYMANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE I SPOSOBY ICH OPTYMALIZACJI
A Bernaciak, A Górska
2019
Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji
A Bernaciak, S Palicki
Gospodarka w praktyce i teorii 47 (2), [7]-18, 2017
2017
Possibilities of Satisfying the Energy Needs of Rural Community Residents with Renewable Energy Sources–the Case of Poland
A Bernaciak, A Bernaciak, K Zasada, A Lis
Acta Regionalia et Environmentalica 14 (2), 59-63, 2017
2017
Planowanie na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym w Polsce – uwarunkowania formalno-prawne
A Bernaciak
Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu …, 2017
2017
Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
A Bernaciak, A Bernaciak, M Witkowska
Studia i Prace WNEiZ US 47, 153-164, 2017
2017
Using Innovative Teaching Methods to Promote Sustainable Development among Students of Economics and Management
A Bernaciak, A Kozłowska
Studia Periegetica, 21-33, 2017
2017
Regionalne zróżnicowanie nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce - uwarunkowania społeczno-gospoddarcze
A Bernaciak, A Bernaciak
Studia i Prace WNEiZ US 46 (2), 185-196, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20