Obserwuj
Krzysztof Wozniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Leksykon zarządzania
M Romanowska, inni
Difin, 2004
126*2004
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
A Stabryła
Wydawnictwo CH Beck, 2009
1152009
Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze
A Stabryła
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012
58*2012
Evolution of project management studies in the XXI century
S Wawak, K Woźniak
International Journal of Managing Projects in Business 13 (4), 867-888, 2020
442020
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
A Stabryła
Mfiles pl, 2010
432010
System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie
K Woźniak
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2005
33*2005
Determinanty potencjału rozwojowego organizacji
A Stabryła, K Woźniak
mfiles.pl, 2012
17*2012
Economics of Procrastination: The Case of EU Grants
Ł Konopielko, M Kochański, K Woźniak
European Research Studies Journal 22 (4), 544-557, 2019
62019
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych
K Woźniak
mfiles.pl, 2015
62015
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami
K Woźniak
mfiles.pl, 2012
62012
Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania
K Woźniak
Przegląd Organizacji, 8-10, 2010
62010
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
T Małkus, A Stabryła, S Wawak, K Woźniak
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej …, 2009
6*2009
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
A Stabryła, P Cabała, C Mesjasz, H Piekarz, K Woźniak
u nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, pr. zb. pod red. J.Rokity, 2008
62008
Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRPII, ERP
K Woźniak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 201-215, 2002
42002
Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence
K Woźniak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007
32007
Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego
K Woźniak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 233-245, 2006
32006
Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie
K Woźniak
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gopodarce, (red.) B …, 2005
3*2005
Suburbanization in the Context of R&D Projects Fund Allocation
L Konopielko, L Sykala, K Wozniak, D Verbovyy
European Research Studies Journal 24 (1), 790-805, 2021
22021
Ocena sprawności działania
K Woźniak
Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, 2013
2*2013
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
S Wawak, K Woźniak
Ementor 5 (12), 5-9, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20