Obserwuj
Гаращенко Олексій В'ячеславович
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Системи керування рухом поїздів»
ОВ Лазарєв, МВ Ушаков, НМ Лазарєва
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
36*2022
Магніто-сорбційні властивості гранульованих фільтруючих насадок
ВI Гаращенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2008
122008
МАГНІТНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ГРАНУЛЬОВАНОЇ ЗАГРУЗКИ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ
ВІ Гаращенко, ІМ Астрелін, ОВ Гаращенко
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 4 …, 2011
72011
Дослідження впливу технологічних параметрів процесу магнітного очищення конденсату ТЕЦ на коефіцієнт осадження
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко
Экология и промышленность, 78-83, 2011
42011
Исследование активных параметров процесса магнитной очистки водных сред теплоэнергетики
VI Garashhenko, IM Astrelin, AV Garashhenko
Вода и экология: проблемы и решения, 10-24, 2014
32014
ДИСПЕРСНО-ФАЗОВИЙ СКЛАД ЗАБРУДНЮЮЧИХ ДОМIШОК ПРИ МАГНIТНОМУ ОЧИЩЕННI ВОДНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ
ВІ Гаращенко, ІГ Скрипник, ОВ Гаращенко
Экология и промышленность, 56-61, 2014
22014
Математичне моделювання процесів магнітного фільтрування і регенерації та оцінка їх ефективності
АП Сафоник, ОВ Гаращенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Намагнічування ферито-феромагнітних гранульованих фільтруючих матеріалів
ОВ Гаращенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Очищення технологічних вод теплоенергетичних підприємств намагніченою ферито-феромагнітною фільтруючою загрузкою
ОВ Гаращенко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015
12015
Теоретичні основи процесу осадження магнітних домішок в намагнічених феромагнітних загрузках
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко, ОО Лебедь, АП Сафоник, ОД Кочергіна
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
ОСАЖДЕНИЕ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ПРИМЕСЕЙ ЖИДКИХ СРЕД В НАМАГНИЧЕННОЙ ФЕРРИТО-ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЗАГРУЗКЕ
ВИ Гаращенко, АВ Гаращенко, АП Лукьянчук
Журнал физической химии 86 (4), 769-769, 2012
12012
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ФЕРОДОМІШОК У ВИПАДКУ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ
АЯ Бомба, ВІ Гаращенко, АП Сафоник, ОВ Гаращенко
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 5 …, 2011
12011
Енергоефективна технологія магнітного очищення водних систем від дисперсних феромагнітних забруднень
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко, ОП Лук’янчук
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 281-284, 2011
12011
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною …
ОЯ Романів
2021
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ
OV Нarashchenko, VI Нarashchenko, AP Safonyk, LV Solіak
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3 (87 …, 2019
2019
Зразкова природна вода і проблеми її збереження у водоймах Рівненщини
AV Lapinskyі, AV Kuzminchuk, HV Krуmets, IM Astrelin, ...
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 2 (86 …, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності …
ВІ Гаращенко
2019
Фізика (укр.) Physics (en.)
ВІ Гаращенко
2019
Магнітосорбційне очищення рідких продуктів хімічної технології від феромагнітних домішок
ОВ Гаращенко, ВІ Гаращенко, ІМ Астрелін
Вопросы химии и химической технологии, 80-85, 2019
2019
МАГНІТОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІЛЬТР-МАТРИЦІ З КОНТАКТУЮЧИХ СТРИЖНІВ
ОВ Гаращенко, ВІ Гаращенко
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4 (80 …, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20