Przemysław Śleszyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 85 (2), 173-197, 2013
2352013
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Śleszyński, P Rosik, W Pomianowski
Biuletyn KPZK PAN, 2010
1712010
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
Monografie IGiPZ PAN, 2006
1442006
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne 213 (213), 2007
1232007
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku
P Śleszyński, T Komornicki, A Deręgowska, B Zielińska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie …, 2015
110*2015
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd terytorialny, 5-21, 2014
982014
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd terytorialny, 5-21, 2014
982014
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
772007
Dostępność czasowa i jej zastosowania
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 86 (2), 171-215, 2014
692014
Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
PAN IGiPZ, Warszawa, 2013
622013
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
602014
Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS
P Śleszyński
Studia demograficzne 2, 35-58, 2011
552011
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia Regionalne i Lokalne 16 (61), 43-66, 2015
532015
Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego= Functional classification of Poland’s communes (gminas) for the needs of the monitoring …
P Śleszyński, T Komornicki
Przegląd Geograficzny 88 (4), 469-488, 2016
512016
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
51*2012
Ekonomiczne uwarunkowania sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004
P Śleszyński
IGiPZ PAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004
47*2004
Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
P Śleszyński
IGiPZ PAN, 2004
472004
Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 89 (4), 565-593, 2017
46*2017
Migracje wewne̜trzne w Warszawie i województwie warszawskim
A Potrykowska, P Śleszyński
IGiPZ PAN, 1999
441999
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
P ROSIK, T Komornicki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2013
412013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20