Özge Demiral
Özge Demiral
Niğde Ömer Halisdemir University
Zweryfikowany adres z ohu.edu.tr - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi
S KILIÇ, S DOĞAN, Ö DEMİRAL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
1272007
Örgütsel Bağliliğin Sağlanmasinda Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine Ilişkin Bir Araştirma
S Doğan, Ö Demiral
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47-80, 2009
1182009
Örgütsel Bağliliğin Sağlanmasinda Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine Ilişkin Bir Araştirma
S Doğan, Ö Demiral
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47-80, 2009
1182009
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ.
S Doğan, Ö Demiral
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 17 (3), 2008
782008
İşletmelerde personel güçlendirme kültürünün yaratılmasıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması
SDÖ DEMİRAL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
352007
İşletmelerde personel güçlendirme kültürünün yaratılmasıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması
SDÖ DEMİRAL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
352007
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ BİR ARAÇ: BENCHMARKING
S Doğan, Ö Demiral
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 4 (7), 1-22, 2008
332008
Türk bankacılık sisteminde kurumsal çevrenin bankaların yapı ve uygulamaları üzerinde oluşturduğu teşvik ve kısıtlamalar
S DOĞAN, R ARSLAN, Ö DEMİRAL, M HOTAMIŞLI
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
242007
Triangulation As A Powerful Methodological Research Technique In Technology-Based Services
ML ASHOUR
Business & Management Studies: An International Journal 6 (1), 193-208, 2018
13*2018
The role and importance of emotional intelligence on institutions’ success
S Doğan, Ö Demiral
Management and Economy 14 (1), 209-230, 2007
82007
YALIN YÖNTEMLER VE ALTI SİGMAYI İÇEREN BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM: YALIN ALTI SİGMA
S Doğan, Ö Demiral
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 343-366, 2008
62008
Managing public trust
B Kozuch, S Magala, JO Paliszkiewicz
Retrieved from, 2018
52018
Managing public trust
B Kozuch, S Magala, JO Paliszkiewicz
Retrieved from, 2018
52018
The role and importance of emotional intelligence on the success of organisations
S Dogan, Ö Demiral
Celal Bayar University the Faculty of Economic and Administrative Sciences …, 2007
52007
Factors affecting individual attitudes and perceptions towards entrepreneurship: Does education really matter?
O Demiral
International Journal of Business Administration 7 (4), 43-54, 2016
42016
Örgütsel Bagliligin Saglanmasinda Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sôzleçmenin Etkisine iliçkin Bir Araçtirma
S DOGAN, Ö DEMÍRAL
Erciyes Üniversitesi íktisadi ve ídari Bilimler Fakültesi Dergisi 32, 47-80, 2009
42009
İZLENİM YÖNETİMİNİN OLUMSUZ ÖRGÜTSEL SONUÇLARA ETKİSİ VE PERFORMANS DEĞERLEMENİN ARACILIK ROLÜ: TÜRKİYE’DEKİ LİDER ŞİRKETLERDEN AMPİRİK BULGULAR
Ö DEMİRAL
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 43-66, 2016
32016
Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma
Ö Demiral
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, 2008
32008
Commuting Stress–Turnover Intention Relationship and the Mediating Role of Life Satisfaction: An Empirical Analysis of Turkish Employees
Ö Demiral
Social Sciences 7 (9), 147, 2018
22018
The effect of vocational training/education activities on employee leaving tendency in organisations: A survey-based research on practices in Turkey
Ö Demiral
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (4), 1014-1029, 2017
2*2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20