Obserwuj
Олександр ТРУС
Олександр ТРУС
Inne imiona/nazwiskaOleksandr Trus, A. Trus, О.М. Трус
Уманський національний університет садівництва, Uman National University of Horticulture
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність польової сівозміни
ГМ Господаренко, ОМ Трус
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 17-21, 2011
112011
Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation
H Hospodarenko, I Prokopchuk, S Prokopchuk, А Trus
102018
ЗМІНА ЛАБІЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ГУМУСУ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОМ Трус
Вісник Уманського національного університету садівництва, 65-70, 2013
9*2013
Умови збереження вмісту гумусу в грунті польової сівозміни
ГМ Господаренко, ОМ Трус, ІВ Прокопчук
Чернівці:“Ружа”, 2011
82011
Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення
ОМ Трус, ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2016
52016
Аналіз професійних захворювань на виробництві в Україні
АП Березовский, АН Трус, ЭВ Прокопенко
Миколаївський національний аграрний університет, 2021
32021
Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 241-249, 2019
32019
Біологічна активність ґрунту, її значення для родючості ґрунту і живлення рослин
ОМ Трус, ЕВ Прокопенко, ТВ Поліщук
Кременчук: КрНУ, 2021
22021
Вплив тривалого застосування добрив на вміст і гуміфікацію органічних речовин ґрунту
ОМ Трус
Агрохімія і ґрунтознавство, 1-4, 2009
22009
Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах України
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 249-257, 2021
12021
Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні
БС Гузар
Видавничо-редакційний відділ Уманського НУС, 2021
12021
Баланс гумусу в чорноземі опідзелоному Правобережного Лісостепу за тривалого (45 років) застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ОМ Трус
Вінниця, 2011
12011
БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
The 11 th International scientific and practical conference “Science and …, 2023
2023
ПРИЧИНИ НАСТАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко, ОІ Кепко, СВ Журило
International Science Group, 2023
2023
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ЯКІ СТАЛИСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З БОЙОВИМИ ДІЯМИ В УКРАЇНІ
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко, ОІ Кепко, СВ Журило
The 23th International scientific and practical conference “The influence of …, 2023
2023
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ВЛАСНЕ ГУМУСОВИХ РЕЧОВИН І ДЕТРИТУ В ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ВАЖКОСУГЛИНКОВОМУ
ОМ Трус
FOP Marenichenko VV, 2023
2023
БАЛАНС ГУМУСУ В ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ І СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОМ Трус
ПДАУ, 2023
2023
ГУМІФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОМ Трус
The 11 th International scientific and practical conference “Modern research …, 2023
2023
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2023
2023
ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20