Obserwuj
dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni
dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni
Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z doradca.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Organizacja zachowań zespołowych
R Rutka, P Wróbel
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
242012
Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji
P Wróbel
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014
172014
Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy
P Wróbel
Przegląd Organizacji, 23-27, 2002
112002
Problemy zarządzania telepracownikami
P Wróbel
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 451-458, 2007
62007
Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne
M Ratajczak-Mrozek, AI Adamik, M Najda-Janoszka, P Wróbel, ...
TNOiK, Dom Organizatora, Toruń, 2016
42016
Konsekwencje stosowania poczty elektronicznej z perspektywy organizacji i pracowników
P Wróbel
e-mentor 44 (2), 66-69, 2012
42012
Wybrane uboczne skutki wykorzystania poczty elektronicznej w organizacjach
P Wróbel
Przegląd Organizacji, 66-68, 2011
42011
Innovation capabilities in tourism and food production SMEs in the Baltic Sea Region
I Baumane, P Lind, T Simonova, A Timofejevs, R Vedina, P Wróbel
International Journal of Knowledge Management Studies 4 (4), 336-358, 2011
42011
Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszy
P Wróbel
Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane red. LJ Pawłowicz, 2005
4*2005
Skala i sposób wykorzystania poczty elektronicznej w organizacjach
P Wróbel
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly, 2010
32010
Uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkołach wyższych
M Wojnarowska, P Wróbel
e-mentor, 62-66, 2009
32009
Kontrowersje wokół definicji telepracy
P Wróbel, D Jendza
„Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 1, 201-214, 2018
22018
Telepraca – regulacje prawne a praktyka rynku pracy
P Wróbel, D Jendza
e-mentor, 56-62, 2018
22018
The use of electronic communication tools in the office workplace
P Wróbel
Zarządzanie i Finanse 1, 143-151, 2017
22017
Informacja w systemach zarządzania
P Wróbel
Informatyka ekonomiczna: podręcznik akademicki, red. S. Wrycza, 81-103, 2010
2*2010
Zachowania inwestorów uczestniczących w prywatyzacji podmiotów komunalnych
P Wróbel
Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Konferencja podsumowująca …, 2005
22005
Zachowania inwestorów uczestniczących w prywatyzacji podmiotów komunalnych
P Wróbel
Konferencja podsumowująca realizację Programu Prywatyzacji Podmiotów …, 2004
22004
„Wrogie przejęcia” w teorii i praktyce gospodarczej
P Wróbel
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. Bieliński J …, 2004
2*2004
Wdrażanie pracy zdalnej w organizacjach. Ludzie, procesy, technologie, bezpieczeństwo
P Wróbel, T Stefaniuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2021
12021
Zarządzanie zdalnymi pracownikami. Specyfika, wyzwania i rozwiązania
P Wróbel
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20