Obserwuj
Mariusz-Jan Radło
Mariusz-Jan Radło
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Głowna
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar
MJ Radło
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście …, 2008
1202008
Wyzwanie konkurencyjności: strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej
MJ Radło
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003
1122003
Outward Foreign Direct Investments and Emerging Multinational Companies from Central and Eastern Europe. The Case of Visegrád Countries
MJ Radlo, M Sass
Eastern European Economics 50 (2), 5-21, 2012
682012
Emerging multinationals and outward FDI development: The case of Poland
MJ Radlo
Eastern European Economics 50 (2), 59-84, 2012
522012
Outsourcing w praktyce
D Ciesielska, MJ Radło
Poltex, Warszawa, 2011
452011
Determinants of foreign direct investment and entry modes of Polish multinational enterprises: A new perspective on internationalization
O Kowalewski, MJ Radło
Communist and Post-Communist Studies 47 (3-4), 365-374, 2014
352014
Polska w pułapce średniego dochodu?: perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów
MJ Radło, D Ciesielska-Maciągowska
Difin, 2013
332013
Offshoring i outsourcing
MJ Radło
Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013
292013
Strategia lizbońska: konkluzje dla Polski
MJ Radło
Instytut Spraw Publicznych, 2002
292002
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności
W Bieńkowski, M Weresa, MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010
282010
Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski
D Ciesielska, MJ Radło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31 (2), 5-13, 2014
232014
Offshoring i outsourcing: Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw
MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2013
232013
Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji
J Korpus, D Ciesielska-Maciągowska, K Kalamat, K Kyrcz, S Łobejko, ...
PWN, 2019
182019
Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation: Linking Macroeconomic and Micro-/Business Perspectives
MJ Radło
Springer, 2016
182016
Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw
MJ Radło, D Ciesielska
Outsourcing Magazine 5 (25), 24-29, 2010
182010
Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw
O Kowalewski, MJ Radło
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (2), 177-192, 2013
162013
Rea ganomics Goes Global: What Can the EU, Russia and Other Transition Countries Learn from the USA
W Bienowski, JC Brada, MJ Radlo
United States: Palgrave MacMillan, 2006
162006
Strategia lizbońska
MJ Radło
Konkluzje dla Polski (Lisbon Strategy. Conclusions for Poland). Warszawa …, 2002
162002
Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej
W Bieńkowski, MJ Radło, W Czartoryski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
142010
Growth versus security: Old and new EU members quest for a new economic and social model
W Bienkowski, J Brada, M Radlo
Springer, 2008
132008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20