Obserwuj
Grzegorz Marian Żmij
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tort Law in Poland, Germany and Europe
B Heiderhoff, G Żmij
sellier. european law publ., 2009
72009
Private autonomy in Germany and Poland and in the Common European sales law
T Drygala, B Heiderhoff, M Staake, G Zmij
Walter de Gruyter, 2012
62012
Law of E-commerce in Poland and Germany
B Heiderhoff, G Żmij
sellier. european law publ., 2005
42005
Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian
B Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Ł Błaszczak, G Żmij, M Zachariasiewicz, ...
Konfederacja Lewiatan–Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, 2014
22014
Firma w prawie prywatnym międzynarodowym
G Żmij
Beck, 2013
22013
Interpretation in Polish, German and European Private Law
B Heiderhoff, GE Żmij
Sellier, 2011
1*2011
Tort and Regulatory Law in Poland
M Jagielska, G Zmij
Tort and Regulatory Law, 223-250, 2007
12007
W poszukiwaniu prawa właściwego: stosowanie norm prawa administracyjnego i ich kolizje w międzynarodowym sporze inwestycyjnym
G Żmij
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85 (2), 89-108, 2023
2023
The arbitrability of disputes concerning personal rights
G Żmij
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 87-98, 2018
2018
Polish Arbitration Law
B Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Ł Błaszczak, R Sikorski, ...
Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish Arbitration Law (2014), 2014
2014
Prawo waluty: międzynarodowy obrót handlowy, prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, dochodzenie roszczeń w walutach obcych
G Żmij
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
2003
Waluta świadczenia pieniężnego w międzynarodowym obrocie handlowym
G Żmij
2001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–12