Follow
Черненко Світлана Миколаївна
Черненко Світлана Миколаївна
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
Національна доповідь, 336, 2015
734*2015
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук проф
Р інноваційні системи України
ЛІ Федулової, 567, 2013
552013
Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема
ОМ Балакірєва, СМ Черненко
Український соціум, 49-64, 2009
122009
Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва в контексті інноваційного розвитку економіки
СМ Черненко
Економічні інновації, 243-252, 2011
112011
Методичні підходи рейтингової оцінки галузей агропродовольчого комплексу
ДФ Крисанов, СМ Черненко
Економіка АПК, 2006
112006
Management of Innovation Activity in the Conditions of Industry 4.0
I Khovrak, S Chernenko
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
92021
Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2011
82011
Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах
СМ Черненко, СН Черненко, Р ИННОВАцИОННО, КСРЕ УКРАИН
Економіка та управління національним господарством, 56-61, 2012
62012
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь
В Геєць, А Гриценко, І Єгоров, С Кораблін, В Сіденко, М Скрипниченко, ...
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ; https://www …, 2022
5*2022
Професійне навчання робітничим професіям: проблеми державного регулювання
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2012
52012
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в умовах глобалізації
СМ Черненко
Вісник СНАУ, 138-143, 2009
42009
Формування" розумної спеціалізації" в економіці України: колективна монографія
І Єгоров, О Саліхова, С Сіденко, Ю Бажал, О Бойко, І Шовкун, ...
22020
Nat. Report [edited by VM Heyets et al.]
I Ukraine
Kyiv: National Academy of Science, 2015
22015
Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян
СМ Черненко
Харків: ХНТУСГ, 2010
22010
Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі як одна із передумов зайнятості на селі
СМ Черненко
Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи, 117-120, 2007
22007
Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні
О Бойко, С Черненко
Журнал європейської економіки 14 (3), 341-361, 2017
12017
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
СМ Черненко
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька …, 2023
2023
Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України : монографія
І Єгоров, Ю Бажал, Ю Кіндзерський, С Сіденко, О Бойко, І Шовкун, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України; https://www.researchgate …, 2023
2023
Особенности социальной направленности инновационной политики Украины
С Черненко
Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы III Междунар. науч …, 2021
2021
Нові виміри інноваційної політики взаємовідносин України та країн-членів ЄС
С Черненко
Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20