Anna Maria Nikodemska-Wołowik
Anna Maria Nikodemska-Wołowik
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Jakościowe badania marketingowe
AM Nikodemska-Wołowik
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999
1481999
Tożsamość przedsiębiorstw rodzinnych a nowy kierunek działań Komisji Europejskiej
AM Nikodemska-Wołowik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
1112010
Klucz do zrozumienia nabywcy: jakościowe badania marketingowe
AM Nikodemska-Wołowik
Wydawnictwo Grupa Verde, 2008
392008
The Effects of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin on Polish Consumers’ Evaluation of Foreign Manufactured Products
AM Nikodemska-Wolowik, C Flemming, SS Hans
Journal of East-West Business 16 (3), 231-352, 2010
21*2010
Family Enterprises – a Chance to Create a Strong Polish Business Identity
AM Nikodemska-Wolowik
The Marketing Review 6 (4), 301-316, 2006
172006
Sources of the Competitive Advantage of Family Enterprises: An International Approach Focusing on China, Nigeria and Poland.
OA Nikodemska-Wołowik Anna Maria, Bednarz Joanna, Bielinski Tomasz
Entrepreneurial Business and Economics Review - a scientific quarterly. 5 (2 …, 2017
12*2017
Nie tylko logotyp: wyróżnienie i przynależność w biznesie
AM Nikodemska-Wołowik, TIIP Górski, M Wołowik
Oficyna Wydawnicza Branta, 2004
112004
Jakosciowe badania marketingowe w Internecie–uzasadniony sceptycyzm.
AM Nikodemska-Wołowik
Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Editors: L. Żabiński, K …, 2002
11*2002
Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym
AM Nikodemska-Wołowik
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
102008
Nie tylko logotyp
A Nikodemska-Wołowik, TP Górski, M Wołowik
Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz …, 2004
72004
Organic Farming Brand Identity – Meeting Trends, Building Trust
AM Nikodemska-Wolowik
Pecvnia - Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales 8 …, 2009
62009
Edukacja konsumencka: cele, instrumenty, dobre praktyki
A Lewicka-Strzałecka
Wydawn. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006
62006
Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR
A Nikodemska-Wołowik
RespEn, 2011
42011
Family enterprises in Polish consumers’ mindset in the light of international tendencies
J Bednarz, AM Nikodemska-Wołowik
Journal of Economics & Management 29, 5-22, 2017
32017
Family Enterprises in the European Union. A Case for Regional Support
AM Nikodemska-Wołowik, P Zientara
Integration Process in the New Regional and Global Settings, 315-326, 2011
32011
Trends in young consumers' behaviour - implications for family enterprises
AM Nikodemska-Wolowik, J Bednarz, F Jeffrey R.
Economics and Sociology 12 (3), 11-24, 2019
22019
Environmentalism and Polish Coal Mining: a Multilevel Study
AMNW Piotr Zientara, Anna Zamojska, Grzegorz Maciejewski
Sustainability 11 (11), 1-15, 2019
2*2019
Badania przedsiębiorstw rodzinnych-dylematy metodologiczne i aplikacyjne
AM Nikodemska-Wołowik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 40-46, 2010
22010
Koncepcja wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych.„
AM Nikodemska-Wołowik, K Bugiera
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (1), 45-62, 2017
12017
Problem marnotrawstwa konsumenckiego na tle aktualnych zmian społeczno-ekonomicznych w krajach wysoko uprzemysłowionych
AM Nikodemska-Wołowik
Handel Wewnętrzny 58 (3, t. 2), 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20