Kawka Tomasz
Kawka Tomasz
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład ZZL
Verified email at ue.wroc.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki
T Kawka
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
152014
Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki: uwarunkowania, funkcje, konfiguracja
T Kawka
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
112014
Dobór pracowników, w Listwan T.(red.)
T Kawka
Zarządzanie kadrami, 2010
102010
Rozwój i zarządzanie karierą pracowników,[w:] Zarządzanie kadrami, red
A Suchodolski
T. Listwan, CH Beck, Warszawa, 2010
92010
Dobór pracowników
T Kawka, T Listwan
W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: CH Beck, 2010
82010
Dobór pracowników,[w:] Zarządzanie kadrami, red
T Kawka, T Listwan
T. Listwan, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2010
72010
Dobór pracowników [w:] T
T Kawka, T Listwan
Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 115, 2010
72010
Pozyskiwanie pracowników
T Kawka, T Listwan
Zarządzanie kadrami. Warszawa: CH Beck, 2002
72002
Wynagradzanie pracowników,[w:] T
T Kawka
Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa, 2010
62010
Wynagradzanie pracowników,[w:] T. Listwan (red.)
T Kawka
Zarządzanie kadrami, 2010
62010
Wynagradzanie pracowników,[w:] Zarządzanie kadrami pod red
T Kawka
T. Listwana, CH Beck, Warszawa, 2006
62006
Wynagradzanie pracowników
T Kawka
Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001
62001
Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki, w: Urbaniak B.(red.)
T Kawka
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, 24-35, 2011
52011
Listwan T
T Kawka
Dobór pracowników,[w:] Listwan T.(red.): Zarządzanie kadrami. Wyd 4, 101-147, 2010
52010
Analiza zarządzania wynagrodzeniami w organizacjach nowej gospodarki w Polsce
T Kawka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 77-90, 2016
42016
Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji
T Kawka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241-249, 2012
42012
Determinanty zmian na rynku pracy w czasach nowej gospodarki
T Kawka
Zarządzanie i Finanse 16 (1/2), 2018
32018
The Relationship between How Compensation Is Configured and the Level and Components of Commitment to Work
T Kawka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 933 (09), 81-94, 2014
32014
Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów–implikacje dla współczesnej funkcji personalnej
T Kawka
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 52 (2), 69-82, 2019
12019
Zaangażowanie i partycypacja finansowa–fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej
T Kawka
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 43 (1), 27-39, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20