Obserwuj
Krzysztof Malaga, Profesor nauk ekonomicznych
Krzysztof Malaga, Profesor nauk ekonomicznych
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geografia technopolii
G Benko
Wydaw. Naukowe PWN, 1993
1711993
Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu
K Malaga
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
1182004
2. KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO 18
K Cichy, K Malaga
112*2005
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu
K Malaga, P Kliber
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
862007
Kompendium wiedzy o ekonomii
J Bremond, JF Couet, MM Salort, K Malaga
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
732005
Leksykon wybitnych ekonomistów
J Brémond, MM Salort, K Malaga
Wydaw. Naukowe PWN, 1997
541997
Ani bezrobocie, ani opieka spoĹ ‚eczna: od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji
J Gazon
522008
O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii
K Malaga
Warszawa, ZK Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
512009
Odkrywanie ekonomii
J Brémond, MM Salort
Wydaw. Naukowe PWN, 1994
501994
Kompendium wiedzy o socjologii
A Brémond, JF Couet, A Davie
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
432007
Mikroekonomia
K Malaga, K Sobczak
Oswajanie z matematyką, 2012
322012
Ekonomiczna analiza przestrzenna
C Ponsard, B Gruchman, E Dąbrowska, K Malaga
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1992
281992
Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19
P Banaszyk, P Deszczyński, M Gorynia, K Malaga
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 305 (1), 53-86, 2021
262021
The main strands and dilemmas of contemporary economic growth theory
K Malaga
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011
232011
The Covid-19 pandemic as a potential change agent for selected economic concepts.
P Banaszyk, P Deszczyński, M Gorynia, K Malaga
Entrepreneurial Business & Economics Review 9 (4), 2021
152021
Konwergencja gospodarcza
K Malaga
Próba syntezy. W: Konwergencja gospodarcza Polski. red. nauk. ZB Liberda …, 2009
132009
Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski i polskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi
P Kliber, K Malaga
Studia Regionalne i Lokalne, 41-63, 2003
102003
Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką
K Malaga
92010
Paradoksy strefy euro
J Bourrinet, P Vigneron, H Bourguinat, K Malaga
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
82011
Application of neoclassical growth models to analysis of regional inequalities in Poland
P Kliber, P Maćkowiak, K Malaga
Economics and Business Review 4 (2), 46-66, 2004
82004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20