Ryszard Staniszewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of sources of uncertainty in macrophyte surveys and the consequences for river classification
R Staniszewski, K Szoszkiewicz, J Zbierska, J Lesny, S Jusik, RT Clarke
Hydrobiologia 566 (1), 235-246, 2006
732006
Occurrence and variability of River Habitat Survey features across Europe and the consequences for data collection and evaluation
K Szoszkiewicz, A Buffagni, J Davy-Bowker, J Lesny, BH Chojnicki, ...
The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of …, 2006
702006
The variability of macrophyte metrics used in river monitoring
K Szoszkiewicz, J Zbierska, R Staniszewski, S Jusik
Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (4), 117-126, 2009
282009
Measures of central tendency of aquatic habitat parameters: application to river macrophyte communities
K Szoszkiewicz, D Kayzer, R Staniszewski, FH Dawson
Polish Journal of Ecology 58 (3), 595-608, 2010
152010
Estimation of river trophy in the Kujawskie Lakeland using mean trophic rank and chemical index of trophy
R Staniszewski
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika 4, 2001
152001
Changes in the quality of water in Brdowskie Lake in 1997-2006
R Staniszewski, J Szoszkiewicz
Journal of Elementology 15 (4), 705-712, 2010
132010
Heavy Metals in Waters and Sediments of Rivers Affected by Brown Coal Mine Waters.
R Staniszewski
Polish Journal of Environmental Studies 23 (6), 2014
122014
Ocena stanu osadów dennych wybranych jezior powiatu poznańskiego
A Karwacka, P Niedzielski, R Staniszewski
Rocznik Ochrona Środowiska 17 (cz. 2), 1684--1698, 2015
102015
Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych
R Staniszewski, S Jusik
Rocznik Ochrona Środowiska 15 (3), 2652-2665, 2013
102013
The role of selected plants in limitation of freshwater trophy with emphasis on Salvinia natans (L.) All
R Staniszewski, J Szoszkiewicz, M Tomoń
Polish Journal of Environmental Studies 13 (Suppl 1), 67-69, 2004
102004
Variability of taxonomic structure of aquatic macrophytes according to major modifications of lowland and upland rivers with different water trophy.
R Staniszewski, S Jusik, J Kupiec
Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #22, 2012
7*2012
Występowanie oraz znaczenie ekologiczne i rolnicze motylkowatych w zbiorowiskach łąkowych środkowej Polski
J Szoszkiewicz, J Zbierska, Dembek, Romuald, K Szoszkiewicz, ...
Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta, 2003
72003
Algae assemblages and dominant macrophytes in small lowland rivers of Poland in relation to water quality and hydromorphology
B Messyasz, R Staniszewski, S Jusik
Fresenius Environmental Bulletin 23 (2a), 581-588, 2014
62014
Zróżnicowanie parametrów hydromorfologicznych w ocenie rzek niżowych metodą River Habitat Survey (RHS)
K Szoszkiewicz, J Lesny, R Staniszewski, D Mendyk
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 13 (Zesz. Spec.[30]), 2004
62004
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych Kujaw Południowych na przykładzie wybranych jezior i cieków.
R Staniszewski, J Szoszkiewicz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 505, 407-413, 2005
5*2005
Shading of River Channels as an Important Factor Reducing Macrophyte Biodiversity.
S Jusik, R Staniszewski
Polish Journal of Environmental Studies 28 (3), 2019
42019
Wpływ hydromorfologii koryt rzecznych oraz typów przepływu na charakter roślinności wodnej.
R Staniszewski, S Murat-Błażejewska, J Zbierska, K Szoszkiewicz
Zeszyty Naukowe AR Kraków, Seria Inżynieria Środowiska 25, 301-310, 2004
42004
Freshwater quality of Kujawskie Lakeland and possibilities of its use.
R Staniszewski, J Szoszkiewicz
Polish Journal of Environmental Studies 11 (Suppl 1), 51-53, 2002
42002
Wybrane zagrozenia wod jezior Luboszek, Lubosz Wielki i Pniewskie
K Szoszkiewicz, R Staniszewski, J Neuman-Zablocki
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska …, 1997
41997
Temporal and Spatial Variations of Trophic Status of a Small Lowland River.
R Staniszewski, S Jusik, K Borowiak, J Bykowski, FH Dawson
Polish Journal of Environmental Studies 28 (1), 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20