Marcin Ożóg
Marcin Ożóg
Instytut Allerhanda
Zweryfikowany adres z allerhand.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi: problematyka prawna
M Ożóg
LexisNexis Polska, 2010
362010
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
P Ślęzak, M Barański, K Grzybczyk, M Jankowska, I Matusiak, O Marcin, ...
Komentarz”, Legalis, 2017
172017
Prawo reklamy i promocji
E Traple, J Adamczyk, B Barta, X Konarski, W Kulis, P Litwiński, Z Okoń, ...
Warszawa, 2007
112007
Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych
M Ożóg
Wydawnictwo CH Beck, 2011
52011
Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii
M Ożóg
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 103, 110-154, 2009
32009
Reklama radiowa i telewizyjna,[w:] Prawo reklamy i promocji, aut
M Ożóg
E. Traple i in., Warszawa, 2007
32007
Reklama i komunikacja gospodarcza w świetle przepisów prawa polskiego i wspólnotowego
M Ożóg
Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy …, 2011
22011
Stalinskaya: the uneasy case of offensive trade mark registration
M Ożóg
Journal of Intellectual Property Law & Practice 4 (5), 360-364, 2009
22009
Reklama radiowa i telewizyjna [w:] E
M Ożóg
Traple (red.), Prawo reklamy i promocji. Warszawa: LexisNexis, 2007
22007
Reklama i promocja w środkach masowego przekazu,[w:] E
M Ożóg
Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiński, Z. Okoń …, 2007
22007
Stanowienie wyjątków od prawa autorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagi na tle art. 331 pr. aut.
M Ożóg
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 93, 201-234, 2006
22006
Przemysł zbrojeniowy: tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
A Żebrowski, R Kopeć, K Kopeć, B Sajduk, PL Wilczyński, P Pochyły, ...
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016
12016
Know-how: pojęcie, zakres ochrony, sposoby udostępniania
M Ożóg
Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy …, 2011
1*2011
Pharmaceutical trade mark practice in Poland
M Ozog
Journal of Intellectual Property Law & Practice 5 (11), 770-777, 2010
12010
Wskazanie przed Urzędem Patentowym RP danych twórcy projektu wynalazczego – uwagi na tle prawnoporównawczym
M Ożóg
Rzecznik Patentowy 101, 7-38, 2021
2021
Znaki towarowe zawierające symbole religijne w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP
M Ożóg
Głos Prawa 4 (nr 1 (7), poz. 2), 12-106, 2021
2021
Uwagi o instytucjonalnej ochronie pośmiertnych autorskich dóbr osobistych
M Ożóg
Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe: księga jubileuszowa …, 2020
2020
Płyn antybakteryjny jako nowe perfumy. Ekspansja marki kosmetycznej na rynek produktów biobójczych w oświetleniu prawnym
M Ożóg
Moda i design w świecie COVID-19, 196-207, 2020
2020
Wzór użytkowy po noweli do ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16.10.2019 r.
M Ożóg
Monitor Prawniczy 10, 515-520, 2020
2020
Zrzut ekranowy jako dowód w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sporów domenowych
M Ożóg
Domeny internetowe. Teoria i praktyka, 375-399, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20