Follow
Mariusz Barczak
Mariusz Barczak
University of Bydgoszcz
Verified email at byd.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
INNOVATION ACTIVITY DEVELOPMENT OF URBAN PUBLIC TRANSPORT SERVICE PROVIDERS: MULTIFACTOR ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL.
T Borysova, G Monastyrskyi, A Zielinska, M Barczak
Marketing & Management of Innovations, 2019
542019
Food safety challenges in the tourism processes
MB Zsarnoczky, F Zsarnoczky-Dulhazi, GFC Adol, M Barczak, LD David
Rural Sustainability Research 41 (336), 26-31, 2019
82019
Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim–2015
R Brudnicki, M Barczak, R Nowicki, P Markiewicz
Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji …, 2016
62016
Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego
M Barczak
52014
Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku turystycznym
J Kosmaczewska, O Smoleńska, M Barczak
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 118-125, 2015
42015
Społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki i rekreacji
M Radosław, Ż Walery, N Marek, B Mariusz
Walery Zukow, 2009
42009
Renewable energy sources, rural development, tourism
T Ambrus, L David, A Artemyev, M Barczak, S Dombay
Proceedings of the 17th International Scientific Conference Engineering for …, 2018
32018
Kształcenie kadr branży turystycznej w Polsce
M Barczak
Rynek Pracy 181 (2), 11-31, 2022
22022
Organizational aspects of sustainable development in urban public transport enterprises
G Monastyrskyi, T Borysova, M Barczak
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL ECONOMY, 49, 2020
22020
Koopetycja jako źródło rozwoju turystyki na obszarze recepcji turystycznej
M Barczak
Marketing i Rynek, 27-34, 2015
22015
EXPLAINING AND MEASURING THE ACADEMIC ATTRACTIVENESS OF DIFFERENT COUNTRIES: EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP
J Kosmaczewska, M Barczak
Acta Prosperitatis 6, 2015
22015
Test zróżnicowania semantycznego dla bydgoskiego tramwaju wodnego
M Barczak, P Szymański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 439-453, 2010
22010
Czynniki determinujące decyzje rodzinnych wyjazdów turystycznych w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej
O Smoleńska, J Kosmaczewska, M Barczak
Handel Wewnętrzny, 91-107, 2017
12017
ANALIZA RYNKU PRACY W SEKTORZE HOGATUR Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH W POLSCE, ROZWAŻANIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE
M Barczak, D Borek
Rynek Pracy 187 (4), 81-100, 2023
2023
Eye-Tracking Analysis of Chosen Tourist Offers
M Barczak, P Szymański, M Zsarnoczky
Integrating New Technologies in International Business, 293-306, 2022
2022
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR HEALTH TOURISM IN THE KUYAVIAN …
M Barczak, R Brudnicki, P Prus
Rehabilitation and Recreation, 2018
2018
Możliwości wykorzystania międzynarodowej drogi wodnej E-70 jako atrakcji turystycznej
M Barczak, P Szymański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 141-153, 2012
2012
ROZDZIAŁ 6
M Barczak, E Saks, A Walczak–Beszczyńska, K Wilmańska
Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji. The status …, 0
Marketing and Management of Innovations
T Borysova, G Monastyrskyi, A Zielinska, M Barczak
Planowanie strategiczne narzędziem rozwoju turystyki w obszarze Bydgoskiego Węzła Wodnego
M Barczak, K Grochowski
TURYSTYKA I REKREACJA 10, 63, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20