Obserwuj
Sebastian Żurowski
Sebastian Żurowski
Institute of Linguistics, Nicolaus Copernicus University
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
S Żurowski
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012
282012
W poszukiwaniu definicji muzyki
S Żurowski
Księgarnia Akademicka 3, 17-25, 2008
132008
Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych
A Dobaczewski, P Sobotka, S Żurowski
11*2018
Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk
S Żurowski
Linguistica Copernicana 1 (1), 143-155, 2009
92009
Leksykografia w pracy prawnika
S Żurowski
Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, 55-75, 2014
7*2014
Wyrażenia percepcji słuchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej
S Żurowski
Prace Językoznawcze UWM 8, 117-127, 2006
72006
W stronę słowotwórstwa operacyjnego
S Żurowski
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica 13, 41-51, 2013
62013
Cechy semantyczne jednostki leksykalnej ktoś słyszy coś
S Żurowski
Prace Filologiczne 52, 469-480, 2007
52007
Devulgarization of polish texts using pre-trained language models
C Klamra, G Wojdyga, S Żurowski, P Rosalska, M Kozłowska, ...
International Conference on Computational Science, 49-55, 2022
32022
O potrzebie pisania glos językoznawczych (na przykładzie sporu o to, czy szpital uzdrowiskowy jest szpitalem)
S Żurowski
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, 17–31, 2017
32017
Bez focha o fochach – foch i fochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych. Szkic leksykologiczny
S Żurowski
Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 27, 53-64, 2014
32014
Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych
S Żurowski
Media - Kultura - Komunikacja Społeczna. 7, 46-54, 2011
32011
Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym
S Żurowski
LingVaria, 103-111, 2010
32010
Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać
S Żurowski
Polonica 28, 67-81, 2007
32007
Negatywne prefiksy polszczyzny
S Żurowski
Linguistica Bidgostiana 3, 224-234, 2006
32006
Negacja jako element NSM
S Żurowski
Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2004/2005, 249-256, 2005
32005
Słowniki w wykładni
S Żurowski
Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce …, 2019
2*2019
Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego
A Czesak, Ł Szałkiewicz, S Żurowski
Prace Filologiczne 71, 75-87, 2017
22017
Dobry słownik
A Czesak, Ł Szałkiewicz, S Żurowski
dobryslownik.pl, 2014
2*2014
Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?
S Żurowski
Prace Filologiczne 61 (1), 421-430, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20