Sebastian Żurowski
Sebastian Żurowski
Institute of Linguistics, Nicolaus Copernicus University
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
S Żurowski
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012
192012
Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych
A Dobaczewski, P Sobotka, S Żurowski
62018
Leksykografia w pracy prawnika
S Żurowski
Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, 55-75, 2014
6*2014
Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk
S Żurowski
Linguistica Copernicana 1 (1), 143-155, 2009
62009
W poszukiwaniu definicji muzyki
S Żurowski
Księgarnia Akademicka 3, 17-25, 2008
62008
W stronę słowotwórstwa operacyjnego
S Żurowski
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica 13, 41-51, 2013
52013
Cechy semantyczne jednostki leksykalnej ktoś słyszy coś
S Żurowski
Prace Filologiczne 52, 469-480, 2007
52007
Wyrażenia percepcji słuchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej
S Żurowski
Prace Językoznawcze UWM 8, 117-127, 2006
42006
Bez focha o fochach – foch i fochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych. Szkic leksykologiczny
S Żurowski
Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 27, 53-64, 2014
32014
Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych
S Żurowski
Media - Kultura - Komunikacja Społeczna. 7, 46-54, 2011
32011
Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym
S Żurowski
LingVaria, 103-111, 2010
32010
Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać
S Żurowski
Polonica 28, 67-81, 2007
32007
Negacja jako element NSM
S Żurowski
Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2004/2005, 249-256, 2005
32005
Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego
A Czesak, Ł Szałkiewicz, S Żurowski
Prace Filologiczne 71, 75-87, 2017
22017
Dobry słownik
A Czesak, Ł Szałkiewicz, S Żurowski
dobryslownik.pl, 2014
2*2014
Proverbality in Slavic Languages (An Outline of Issues)
S Żurowski
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 15, 322-328, 2012
22012
Wstęp do analizy semantycznej podstawowych wykładników pojęcia głośność w języku polskim
S Żurowski
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 12, 211-222, 2009
22009
Ile percepcji jest w percepcji? Kilka uwag o czasowniku percypować
S Żurowski
Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o …, 2008
22008
Co różni słyszenie od słuchania?
S Żurowski
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 18, 288-297, 2008
2*2008
O czasownikach brzmieć i dźwięczeć
S Żurowski
Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, 339-347, 2007
22007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20