Obserwuj
Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Justyna Maliszewska-Nienartowicz
profesor nauk prawnych UMK
Zweryfikowany adres z econ.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zasada proporcjonalnoĹ› ci w prawie WspĂłlnot Europejskich
J Maliszewska-Nienartowicz
442007
System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej
J Maliszewska-Nienartowicz
TNOiK, 2010
432010
Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym
J Maliszewska-Nienartowicz
TNOiK" Dom Organizatora", 2004
312004
Direct and indirect discrimination in european union law–how to draw a dividing line
J Maliszewska-Nienartowicz
International Journal of Social Sciences 3 (1), 41-55, 2014
192014
Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego
J Maliszewska-Nienartowicz
Państwo i Prawo 4, 23-35, 2005
172005
Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej
J Maliszewska-Nienartowicz
Wydawnictwo Naukowe UMK, 0
16*
Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym
J Maliszewska-Nienartowicz
Studia Europejskie 1, 59-82, 2006
132006
Pregnancy Discrimination in the European Union Law Its Legal Character and the Scope of Pregnant Women Protection
J Maliszewska-Nienartowicz
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (9), 441, 2013
122013
Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych – pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?,
J Maliszewska-Nienartowicz
Przegląd Prawa Handlowego 1, 21-26, 2007
92007
Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE
J Maliszewska-Nienartowicz
Studia Europejskie 1, 75-94, 2008
82008
Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty
J Maliszewska-Nienartowicz
Sprawy Międzynarodowe, 63-76, 2007
72007
Government policies supporting SME development: Croatian and Polish perspective
D Borozan, I Barkovic, J Maliszewska-Nienartowicz
Sixth International Conference on “Enterprise in Transition” Proceedings …, 2005
72005
Rola zasady równości w prawie Wspólnoty/Unii Europejskiej (w ujęciu ewolucyjnym)
J Maliszewska-Nienartowicz
Studia Europejskie 4, 73-94, 2011
62011
Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich–kryteria i zakres kontroli dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości
J Maliszewska-Nienartowicz
Zasady ogólne prawa wspólnotowego, 2007
62007
PorzÄ… dek prawny Unii Europejskiej:(z uwzglÄ™ dnieniem postanowieĹ „Traktatu Konstytucyjnego)
J Maliszewska-Nienartowicz
62005
Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich,
J Maliszewska-Nienartowicz
Studia Europejskie 4, 103-114, 2003
62003
Założenia Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE–przełom czy stagnacja?
J Maliszewska-Nienartowicz
Sprawy Międzynarodowe, 46-62, 2017
52017
Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną: dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE: komentarz
J Maliszewska-Nienartowicz
Wydawnictwo CH Beck, 2013
52013
Sądowe stosowanie wspólnotowej zasady proporcjonalności
J Maliszewska-Nienartowicz
Europejski Przegląd Sądowy 1, 1-17, 2009
52009
The Principle of Proportionality in the European Community Law-General Characteristic and Practical Application
J Maliszewska-Nienartowicz
Pravni vjesnik 24, 89, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20