Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
P Antonowicz
ODDK, 2007
1282007
Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw
P Antonowicz
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
36*2007
Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw: teoria, praktyka gospodarcza, studia regionalne
P Antonowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
282015
Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score
P Antonowicz
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 17 (1), 2010
202010
Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, raport z badań
P Antonowicz
Warszawa, 2010
13*2010
Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw
P Antonowicz
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
122010
The multi-dimensional structural analysis of bankruptcy of enterprises in Poland in 2013–results of empirical studies
P Antonowicz
Journal of international studies 7 (1), 35-45, 2014
92014
Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiêbiorstw w gospodarce
P Antonowicz
Zarządzanie i Finanse 1 (3), 53-63, 2014
82014
Założenia analizy dyskryminacyjnej w konstruowaniu nowych wielowymiarowych modeli klasyfikacyjnych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw
P Antonowicz
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013
82013
Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finanso-wej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z oo
P Antonowicz, Ł Szarmach
Zarządzanie i Finanse 11 (1, cz. 2), 5-23, 2013
72013
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/6
A Antonowicz, P Antonowicz
Sopot, 2011
72011
Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw–perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe
P Antonowicz, P Banasik, M Chruściak, S Morawska, B Prusak
Zarządzanie i Finanse 16 (4, cz. 1), 5-21, 2018
62018
Evaluation of creditworthiness and the threat of bankruptcy of polish enterprises based on financial reporting
P Antonowicz
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 1 (2), 2011
62011
Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw–metodyka badań empirycznych
P Antonowicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 (5), 2011
62011
Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw
P Antonowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" 585 …, 2010
62010
Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw
P Antonowicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 93-100, 2006
62006
Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych
A Antonowicz, P Antonowicz, J Próchniak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 13--25, 2018
42018
Chińskie sztuki walki w Chenjiagou–refleksje z wypraw do źródeł powstania stylu Chen Tai Chi Chuan
P Antonowicz, A Dzieciątko
Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 167-178, 2016
42016
The analysis of ranges of variability of selected ratios from a group of assets productivity ratios three years before the declaration of bankruptcy by companies in Poland
P Antonowicz
Business and Economic Horizons 10 (3), 202-213, 2014
42014
Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI SA
P Antonowicz, P Szreder
Journal of Managament and Finance 11 (1/3), 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20