Tomasz Salata
Tomasz Salata
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zweryfikowany adres z urk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The use of local databases of spatial information for the preservation of spatial order on example of selected units of local government in Poland. 15th International …
M Mika, T Salata
Conference Proceedings 2, 1163-1173, 2015
202015
Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods
A Walega, T Salata
Catena 172, 232-242, 2019
182019
Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich
K Król, T Salata
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
182013
Level of spatial differentiation of anthropogenic impact in Małopolska
KM Cegielska, T Salata, K Gawroński, R Różycka-Czas
Journal of Ecological Engineering 18 (1), 2017
162017
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production
P Grešlová, P Štych, T Salata, J Hernik, I Knížková, I Bičík, L Jeleček, ...
Land Use Policy 82, 807-820, 2019
132019
The analysis of land cover macrostructure in the suburban area of Krakow
K Cegielska, D Kudas, R Różycka-Czas, T Salata, M Szylar
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2017
122017
Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego gminy Tomice.[In:] D. Ilnicki, K. Janc (red …
T Salata, K Król
Rozpr. Nauk. Inst. Geogr. Rozw. Region 29, 247-255, 2012
102012
Algorithm of land cover spatial data processing for the local flood risk mapping
M Siejka, M Mika, T Salata, P Leń
Survey Review 50 (362), 397-403, 2018
92018
Planning as trigger for land use changes
T Salata, B Prus, J Janus
Proc. 14th International Scientific Conference: Engineering for Rural …, 2015
92015
Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice
B Prus, T Salata
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
92013
Geoportal 2: nationwide network node of spatial information–description of its characteristics and an attempt at evaluation of selected functionalities
K Król, B Prus, T Salata
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 47--63, 2016
72016
Analysis of land development conformity obtained using photogrammetric and remote sensing methods with Geographic Information System (GIS) technology
B Kwoczyńska, U Litwin, B Mitka, I Piech, T Salata
International journal of physical sciences 9 (7), 123-139, 2014
62014
Influence of physiographic conditions on the quality of agricultural production area
B Prus, T Salata
Geomatics and Environmental Engineering 8 (4), 55--65, 2014
62014
Possibilities of the data interpretation in the databases structures
T Salata
Geomatics and Environmental Engineering 2 (2), 81-86, 2008
62008
Shannon entropy as a peri-urban landscape metric: concentration of anthropogenic land cover element
K Cegielska, A Kukulska-Kozieł, T Salata, P Piotrowski, M Szylar
Journal of Spatial Science 64 (3), 469-489, 2019
52019
Methodology of evaluation and correction of geometric data topology in QGIS software
A Kukulska, T Salata, K Cegielska, M Szylar
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 17 (1), 125, 2018
52018
Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego
R Różycka-Czas, T Salata, K Gawroński, B Czesak, K Cegielska
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 15 (4), 73-84, 2016
52016
Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków
T Salata, B Prus, K Król
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2012
52012
The use of geographic information systems to spatial order evaluation
R Różycka-Czas, T Salata, K Gawroński, B Czesak, K Cegielska
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 15 (4), 73, 2016
42016
Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika istotności ekologicznej w województwie podkarpackim
T Salata, K Cegielska, K Gawroński, B Czesak
Inżynieria Ekologiczna, 82--91, 2016
42016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20