Obserwuj
Leszek Zinkow
Leszek Zinkow
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z ignatianum.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Początki periodyków związanych z muzealnictwem archeologicznym na ziemiach polskich
L Zinkow
Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje–role–perspektywy …, 2010
32010
Imhotep i pawie pióra: z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej
L Zinkow
Księgarnia Akademicka, 2009
32009
Nad Wisła̜, nad Nilem...: starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do roku 1914)
L Zinkow
Collegium Columbinum, 2006
32006
Egipt circa 1850: Orient i transgresje
L Zinkow
Akademia Ignatianum, 2014
22014
Kilka uwag o kulturotwórczych aspektach odkryć archeologicznych w Egipcie
L Zinkow
Kraków, 2014
22014
Imhotep–„Twórca cywilizacji”
L Zinkow
Episteme. Czasopismo Naukowo--Kulturalne, 5-20, 2012
22012
" Dom Egipski" w Krakowie: przykład egiptomanii w architekturze polskiej
I Fischer, L Zinkow
Modus: prace z historii sztuki 5, 2004
22004
Wenecja na trasie peregrynacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła «Sierotki» do Egiptu i Ziemi Świętej
L Zinkow
Terra Culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o …, 2018
12018
Pharaonic disguise. Contemporary politics in Egyptian camouflage
L Zinkow
Studies in Ancient Art and Civilization, 269-276, 2012
12012
The ‘Egyptian House’, Hans Makart and Cleopatra from Krakow
L Zinkow
Studies in Ancient Art and Civilization, 275-285, 2011
12011
THE BEGINNINGS OF POLISH REPORTAGE-MAURYCY MANN (U poczatkow polskiego reportazu-Maurycy Mann)
L Zinkow
Rocznik Historii Prasy Polskiej 2 (12), 135-146, 2009
12009
Maurycy Mann (1814-1876). Krakowski dziennikarz na starożytnej ziemi
L Zinkow
Meander: miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego 54 (1), 95-107, 1999
11999
Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th–and Early 20th Century (1)
L Zinkow
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Bibliothecarum …, 2021
2021
A Few Observations on Pope John Paul II’s Relationship to the Ancient World
L Zinkow
Perspektywy Kultury 32 (1), 69-78, 2021
2021
Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach „Biblioteki Warszawskiej” i „Ateneum”
L Zinkow
Rocznik Historii Prasy Polskiej 23 (4), 5-26, 2021
2021
Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski., red. nauk. Agata S. Nalborczyk, Mustafa Switat, t. 1–4 i 7, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2018, 2019
L Zinkow
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Bibliothecarum …, 2021
2021
Egypt in the Early 20th Century in the Light of Newspaper Essays of Tadeusz Smoleński
L Zinkow
Perspektywy Kultury 31 (4), 9-28, 2020
2020
Historia i archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach „Wędrowca”
L Zinkow
Rocznik Historii Prasy Polskiej 22 (4), 19-43, 2020
2020
Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i …
L Zinkow
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Bibliothecarum …, 2020
2020
Ancient Middle East in two Warsaw journals: Biblioteka Warszawska (1841–1914) and Ateneum (1876–1901)
L Zinkow
Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20