Obserwuj
Leszek Zinkow
Leszek Zinkow
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z ignatianum.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nad Wisła̜, nad Nilem...: starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do roku 1914)
L Zinkow
Collegium Columbinum, 2006
62006
Imhotep i pawie pióra: z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej
L Zinkow
Księgarnia Akademicka, 2009
52009
Starożytny Egipt w poezji polskiej
L Zinkow
Od Biernata z Lublina do Macieja Zembatego, Kraków, 2018
42018
Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th–and early 20th Century (1)
L Zinkow
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19, 284-296, 2021
32021
Egipt circa 1850: Orient i transgresje
L Zinkow
Akademia Ignatianum, 2014
32014
Początki periodyków związanych z muzealnictwem archeologicznym na ziemiach polskich
L ZINKOW
Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje–role–perspektywy …, 2010
32010
Kilka uwag o kulturotwórczych aspektach odkryć archeologicznych w Egipcie
L Zinkow
Kraków, 2014
22014
Imhotep'tworca cywilizacji,'
L Zinkow
Episteme 16, 5, 2012
22012
Pharaonic disguise. Contemporary politics in Egyptian camouflage
L Zinkow
Studies in Ancient Art and Civilization, 269-276, 2012
22012
The ‘Egyptian House’, Hans Makart and Cleopatra from Krakow
L Zinkow
Studies in Ancient Art and Civilization, 275-285, 2011
22011
" Dom Egipski" w Krakowie: przykład egiptomanii w architekturze polskiej
I Fischer, L Zinkow
Modus: prace z historii sztuki 5, 2004
22004
Wenecja na trasie peregrynacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła «Sierotki» do Egiptu i Ziemi Świętej
L Zinkow
Terra Culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o …, 2018
12018
‘Were I not Polish, I would like to be Greek’. Anna Neumann–the forgotten enthusiast of Greece
L Zinkow
Studies in Ancient Art and Civilization, 229-234, 2010
12010
" Rozczka" czyli niezwykły obelisk księdza Piskorskiego
L Zinkow
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001
12001
W poszukiwaniu najstarszej kolekcji starożytności egipskich w Polsce
L Zinkow
Meander: miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego 55 (2), 153-160, 2000
12000
Maurycy Mann (1814-1876). Krakowski dziennikarz na starożytnej ziemi
L Zinkow
Meander: miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego 54 (1), 95-107, 1999
11999
Bolesław Prus’s Pharaoh (s)–Two Literary Visions of the Human Condition and Our Fascination with Ancient Egypt
J Popielska-Grzybowska, L Zinkow
Journal of Egyptian History 15 (1), 83-106, 2022
2022
The Sphinx and the Awakenings of Egypt
L Zinkow
Perspektywy Kultury 37 (2), 49-56, 2022
2022
Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w polskiej prasie kobiecej w XIX-i na początku XX wieku (2)-Bluszcz
L Zinkow
Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam …, 2022
2022
Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th-and Early 20th Centuries (2)-Bluszcz [Ivy]
L Zinkow
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20, 456-468, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20