Follow
Władysław Marek Kolasa
Władysław Marek Kolasa
Institute of Information Science, Pedagogical University of Cracow, Poland
Verified email at up.krakow.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009
WM Kolasa
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013
542013
Specific character of citations in historiography (using the example of Polish history)
WM Kolasa
Scientometrics 90 (3), 905-923, 2012
262012
Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 1, Tendencje rozwojowe, typologia
WM Kolasa
Rocznik Historii Prasy Polskiej 14 (1/2), 5-55, 2011
26*2011
Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce: koncepcja, metoda, zastosowania
WM Kolasa
Przegląd Biblioteczny 79 (4), 466–486, 2011
242011
Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998: rynek-polityka-kultura
WM Kolasa
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
222004
Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001
WM Kolasa, J Jarowiecki
Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Prasoznawcza, 2005
152005
Biblioteki cyfrowe na świecie - powstanie i rozwój
WM Kolasa
Biblioteki cyfrowe, 66-95, 2012
142012
Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych
WM Kolasa
Zeszyty Prasoznawcze 54 (3/4), 8-27, 2011
132011
Małopolskie media lokalne i regionalne w świetle analiz statystycznych
WM Kolasa, A Paszko
Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, 219-254, 2007
12*2007
Współczesne czasopismo popularnonaukowe (studium analityczne na przykładzie "Wiedzy i Życia" oraz "Świata Nauki")
WM Kolasa
Rocznik Historii Prasy Polskiej, 143–169, 1998
111998
dLibra Digital Library Framework – platforma do budowy bibliotek cyfrowych
WM Kolasa
Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, 67-88, 2007
9*2007
Kierunki badań nad prasą mniejszości narodowych 1918-1939
WM Kolasa
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 22 (3), 59-82, 2012
82012
Najważniejsze polskie gazety do wybuchu pierwszej wojny światowej w kontekście zabezpieczenia ich dla potomnych : charakterystyka, badania, zasoby
WM Kolasa, J Jarowiecki
Gazety : zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/informacja …, 2006
8*2006
Prasa komputerowa w Polsce – historia i statystyka
WM Kolasa
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 2, Studia Ad …, 2001
82001
Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3. Prasa młodzieżowa
WM Kolasa, S Kwiecień, M Rogoż
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
7*2018
Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO
WM Kolasa
Komunikacja naukowa w humanistyce, 175-210, 2017
7*2017
Kierunki badań nad prasa polską XVIII stulecia
WM Kolasa
Zeszyty Prasoznawcze 53 (1/2), 77-99, 2012
72012
Tygodnik Powszechny w nowej rzeczywistości
WM Kolasa
Kraków–Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, 689–707, 2001
7*2001
Prasa Wielkiej Emigracji (1832–1870) w polskim prasoznawstwie
WM Kolasa
Zeszyty Prasoznawcze, 389–400, 2013
62013
Biblioteki cyfrowe - wstęp do problematyki
WM Kolasa
Nowe technologie w bibliotekach publicznych, 183-196, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20