Follow
Mikołaj Kostyrko
Mikołaj Kostyrko
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The Great War and its landscapes between memory and oblivion: the case of prisoners of war camps in Tuchola and Czersk, Poland
D Kobiałka, M Kostyrko, K Kajda
International Journal of Historical Archaeology 21, 134-151, 2017
292017
Exploring free LiDAR derivatives. A user’s perspective on the potential of readily available resources in Poland
P Wroniecki, M Jaworski, M Kostyrko
Archaeologia Polona 53, 612-616, 2015
172015
Contemporary dimension of heritage promotion–towards socially engaged archaeology
K Kajda, M Kostyrko
Sprawozdania Archeologiczne 68, 9-23, 2016
132016
Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko--pomorskie)
D Kobiałka, M Kostyrko, K Kajda
Folia praehistorica posnaniensia 21, 177-200, 2016
82016
Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków”
M Kostyrko, A Kowalczyk, L Żuk
Sprawozdanie za rok, 323-333, 2018
52018
An archaeological flight further than post-processualism–Seeking a non-anthropocentric perspective
M Kostyrko, K Kajda, D Kobiałka, D Mlekuž
AARGnews: The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 52, 71-79, 2016
52016
Materialna pamięć krajobrazów: przykład niemieckiego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie (część II)
D Kobiałka, M Kostyrko, K Kajda
Biografia Archeologii 1 (1), 61-66, 2015
32015
An archaeology of ‘Death Valley’, Poland
D Kobiałka, M Kostyrko, F Wałdoch, K Kość-Ryżko, J Rennwanz, ...
Antiquity 95 (383), e29, 2021
22021
Small and large heritage of the Great War: an archaeology of a prisoner of war camp in Tuchola, Poland
M Kostyrko, D Kobiałka
Landscape Research 45 (5), 583-600, 2020
22020
Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku: katalog wystawy
K Kajda, D Kobiałka, M Kostyrko
Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
22017
Biografia krajobrazu zbiegu Noteci do Warty w perspektywie archeologicznej interpretacji danych teledetekcyjnych
M Kostyrko, K Zamelska-Monczak
Przegląd Archeologiczny 68, 137-162, 2020
12020
Projekt Lednica''Razem dla ratowania zabytków''. Sprawozdanie za rok 2018
M Kostyrko, A Kowalczyk, L Żuk
Studia Lednickie, 323-333, 2019
12019
Sherlock Holmes’ or Don Quixote‘s certainty? Interpretations of cropmarks on satellite imageries in archaeological investigation
A Wilgocka, W Rączkowski, M Kostyrko, D Ruciński
Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2016
12016
Changing scale: from site through landscape to taskscape within airborne remote sensing perspective
M Kostyrko, W Rączkowskia, D Ruciński
Proc. of SPIE Vol 9688, 96880U-1, 2016
12016
Assessing the damage of Chełmo Mount, Poland-a remote sensing perspective, analyzing and interpreting ALS and satellite data
M Kostyrko, D Ruciński
Proc. of SPIE Vol 9535, 95350X-1, 2015
12015
Camp Archaeology at the Site of National Remembrance in Łambinowice (Formerly Lamsdorf), Poland
D Kobiałka, M Pawleta, K Karski, M Kostyrko, A Lokś, ...
International Journal of Historical Archaeology, 1-33, 2023
2023
Projekt naukowy pt.„Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”
M Kostyrko, A Kowalczyk, L Żuk
Studia Lednickie 19, 287-292, 2020
2020
Sprawozdanie z rekonesansu lotniczego wykonanego w rejonie wyspy Ostrów Lednicki na zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2018 roku
L Żuk, M Kostyrko, W Rączkowski
Studia Lednickie, 335-344, 2019
2019
Biografie przeszłych krajobrazów wobec danych teledetekcyjnych
M Kostyrko
2018
Nieznana średniowieczna siedziba rycerska Pałuków w Kołybkach, pow. wągrowiecki, stan. 22, w świetle danych teledetekcyjnych oraz źródeł historycznych
MK Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 17, 59-68, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20