Obserwuj
Tadeusz Wiśniewski
Tadeusz Wiśniewski
Institute of Archaeology, Maria Curie Sklodowska University
Zweryfikowany adres z umcs.lublin.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pedological analysis as a key for reconstructing primary loess relief—A case study from the Magdalenian site in Klementowice (eastern Poland)
J Rodzik, P Mroczek, T Wiśniewski
CATENA, 2013
262013
Magdalenian settlement in Klementowice
T Wiśniewski
Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, 15-179, 2015
192015
On the periphery of the Magdalenian World: An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland)
T Wiśniewski, P Mroczek, J Rodzik, P Zagórski, J Wilczyński, MN Fišáková
Quaternary International 272, 308-321, 2012
182012
Klementowice: a Magdalenian site in eastern Poland
T Wiśniewski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
72015
Archaeological research results of the settlement micro-region in the area of Ulów in Middle Roztocze in the light of the project" Roztocze-the ancient terra incognita?..."
B Niezabitowska-Wiśniewska
Folia Quaternaria 2017 (2017)), 5-47, 2017
62017
Kurhany kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 3 w Ulowie, powiat tomaszowski
B Niezabitowska-Wiśniewska, T Wiśniewski
Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiącleciu pne, Kraków, Warszawa, 329-369, 2011
62011
Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Świętokrzyskie Province
M Florek, T Wiśniewski
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2008
62008
Stare Baraki. A new Magdalenian site in eastern Poland
T WIŚNIEWSKI
Anthropologie (1962-) 58 (2/3), 303-320, 2020
32020
The palaeogeographical conditions of location of the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland)
J Rodzik, P Mroczek, T Wiśniewski, P Zagórski
Archaeologia Pol 50, 2013
32013
Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowym stan. 17 w Tominach, pow. opatowski
A Zakościelna, T Wiśniewski
Archeologia Polski Środkowowschodniej IX, 25-36, 2007
32007
Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland)–selected aspects
T Wiśniewski, P Mroczek, J Rodzik, P Zagórski
Book of abstracts “7. Konference envirnomentalni archeology”, Brno, Czech …, 2011
22011
Termograficzna metoda badań nieniszczących konstrukcji lotniczych
Ł Kornas, T Wiśniewski, K Dragan
Pomiary Automatyka Kontrola 57, 1227-1229, 2011
22011
Czy Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego jest stanowiskiem archeologicznym? Wyniki badań geologicznych, archiwalnych i archeologicznych
B Niezabitowska-Wiśniewska, J Nitychoruk, T Wiśniewski, MT Krajcarz
Przegląd Archeologiczny 68, 277-313, 2020
12020
The oldest traces of human settlement in the vicinity of Ulów in Middle Roztocze (SE Poland)
T Wiśniewski
Folia Quaternaria 2017 (2017)), 49-64, 2017
12017
Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology= Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria—geologia
J Libera, R Dobrowolski, M Szeliga, T Wiśniewski
Sprawozdania Archeologiczne 66, 57-82, 2014
12014
Kolekcja zabytków ze stanowiska kultury późnomagdaleńskiej w Wilczycach, pow. sandomierski
T Wiśniewski
Archeologia Polski Środkowowschodniej 10, 191-198, 2008
12008
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem-Kolonii, powiat hrubieszowki, w roku 2005
M Piotrowski, T Wiśniewski
Archeologia Polski Środkowowschodniej 8, 2006
12006
Late Palaeolithic hunter-gatherers in Central Europe: new data from eastern Poland
T Wiśniewski, B Niezabitowska-Wiśniewska
Antiquity 95 (381), 2021
2021
Turonian flint economy in the easternmost Magdalenian: new data from Stare Baraki, site 1 (eastern Poland)
T Wiśniewski, MT Krajcarz, K Standzikowski
Archaeological and Anthropological Sciences 12 (12), 1-24, 2020
2020
Nowe dane na temat obrządku pogrzebowego kultury amfor kulistych z zachodniej Lubelszczyzny
T Wiśniewski, B Niezabitowska-Wiśniewska
Archeologia Polski 64, 205-236, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20