Obserwuj
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, АН Дульгеров
Наукова думка, 1988
1161988
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.
ЮМ Шкатула, ВВ Шерепітко
1112002
Measuring arthropod biodiversity in the tropical forest canopy.
TL Erwin
Forest canopies., 109-127, 1995
111*1995
Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві
МК Шикула, СС Антонець, ВО Андрієнко
К.: Оранта 680, 1998
911998
Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження
КІ Андреюк, ГО Іутинська, АФ Антипчук, ОВ Валагурова, ...
К.: Обереги 240, 2001
90*2001
Грунтова мікробіологія
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної …, 2006
86*2006
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу
ВСПГО Іутинська, ТП Пирог
К.: Наукова думка, 2010
76*2010
Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ...
Почвоведение, 1491, 1997
551997
Биорегуляция микробно-растительных систем
ГА Иутинская, СП Пономаренко, ЕИ Андреюк
К.: Ничлава, 2010
532010
Регулятори росту. Екологічні аспекти застосування
СП Пономаренко, ГО Іутинська
Захист рослин, 15-18, 1999
511999
Актиномицеты рода streptomyces
ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ГА Иутинская
Наукова думка, 2003
502003
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
47*2002
Интенсификация технологий микробного синтеза
ВС Подгорский, ГА Иутинская, ТП Пирог
К.: Наук. думка, 2010
362010
Intensification of microbial synthesis technologies
VS Pidgorsky, GO Iutynska, TP Pirog
Naykova Dumka, Kyiv (in Ukrainian), 2010
34*2010
Gene expression under regulators’ stimulation of plant growth and development
VA Tsygankova, AP Galkin, LA Galkina, LI Musatenko, SP Ponomarenko, ...
New plant growth regulators: basic research and technologies of application …, 2011
332011
Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань ґрунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
302006
RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants
KB Blyuss, F Fatehi, VA Tsygankova, LO Biliavska, GO Iutynska, ...
Frontiers in Plant Science 10, 483, 2019
252019
Effect of surface-active substances of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, and Nocardia vaccinii K-8 on phytopathogenic bacteria
TP Pirog, AD Konon, AP Sofilkanich, GA Iutinskaya
Applied biochemistry and microbiology 49 (4), 360-367, 2013
252013
Синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 в среде с глицерином
ТП Пирог, ТА Шевчук, АД Конон, МА Шулякова, ГА Иутинская
Мікробіологічний журнал, 20-27, 2012
22*2012
Особенности гумусообразования при сидерации южных орошаемых черноземов
ГА Иутинская, НИ Иванова, СК Воцелко, СП Голобородько
Почвоведение, 83, 1994
211994
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20