Obserwuj
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.
ЮМ Шкатула, ВВ Шерепітко
1452002
Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, АН Дульгеров
Наукова думка, 1988
1261988
Грунтова мікробіологія
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної …, 2006
111*2006
Measuring arthropod biodiversity in the tropical forest canopy.
TL Erwin
Forest canopies., 109-127, 1995
111*1995
Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві
МК Шикула, СС Антонець, ВО Андрієнко
К.: Оранта 680, 1998
1041998
Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження
КІ Андреюк, ГО Іутинська, АФ Антипчук, ОВ Валагурова, ...
К.: Обереги 240, 2001
912001
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу
ВСПГО Іутинська, ТП Пирог
К.: Наукова думка, 2010
82*2010
Регулятори росту. Екологічні аспекти застосування
СП Пономаренко, ГО Іутинська
Захист рослин, 15, 1999
671999
Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ...
Почвоведение, 1491, 1997
601997
Биорегуляция микробно-растительных систем
ГА Иутинская, СП Пономаренко, ЕИ Андреюк
К.: Ничлава, 2010
582010
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
57*2002
Актиномицеты рода streptomyces
ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ГА Иутинская
Наукова думка, 2003
522003
RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants
KB Blyuss, F Fatehi, VA Tsygankova, LO Biliavska, GO Iutynska, ...
Frontiers in Plant Science 10, 483, 2019
402019
Intensification of microbial synthesis technologies
VS Pidgorsky, GO Iutynska, TP Pirog
Naykova Dumka, Kyiv (in Ukrainian), 2010
38*2010
Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань ґрунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
372006
Интенсификация технологий микробного синтеза
ВС Подгорский, ГА Иутинская, ТП Пирог
К.: Наук. думка, 2010
362010
Gene expression under regulators’ stimulation of plant growth and development
VA Tsygankova, AP Galkin, LA Galkina, LI Musatenko, SP Ponomarenko, ...
New plant growth regulators: basic research and technologies of application …, 2011
332011
Effect of surface-active substances of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, and Nocardia vaccinii K-8 on …
TP Pirog, AD Konon, AP Sofilkanich, GA Iutinskaya
Applied biochemistry and microbiology 49, 360-367, 2013
302013
Bioregulyatsiya mikrobnorastitel'nykh sistem [Bioregulation of Microbial-Plant Systems]
GA Iutinskaya, SP Ponomarenko, EI Andreyuk, AF Antipchuk, ...
Kyiv: Nichlava 464, 2010
272010
Сучасний стан і перспективи розвитку ґрунтової мікробіології в Україні
ГО Іутинська, ВП Патика
Бюл. Ін-ту с.-г. мікробіології, 7-14, 2000
24*2000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20