Elżbieta Nowicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Assessing the acoustical climate of underground stations
E Nowicka
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 13 (4), 427-431, 2007
92007
Wpływ czasu pogłosu na ocenę izolacyjności akustycznej przegród międzymieszkaniowych
E Nowicka, B Szudrowicz
Materiały Konferencji Naukowej „Krynica 4, 235-243, 2005
62005
Przygotowywane zmiany norm dotyczących akustyki budowlanej
B Szudrowicz, E Nowicka, A Iżewska, M Mirowska
Materiały Budowlane, 2013
42013
Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3: 2015-10
E Nowicka, B Szudrowicz
Materiały Budowlane, 2016
32016
Nowa norma PN-B-02151-4: 2015-06 Część 4. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
B Szudrowicz, E Nowicka
Materiały Budowlane, 2--4, 2015
32015
Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej
B Szudrowicz, E Nowicka
Izolacje 19, 2014
32014
ASSESSMENT OF THE ACOUSTICS OF SPORTS EN-CLOSURES FOR EMERGENCY SOUND SYSTEMS PURPOSES
E Nowicka
32013
The comparison of analytic and measured reverberation time of underground stations
E Nowicka
International Symposium on Room Acoustics, 2007
32007
The index method of acoustic design of sports enclosures
E Nowicka
EuroNoise: Maastricht, The Netherlands, 2015
22015
Acoustical quality assessment of sports facilities
E Nowicka
16th International Conference on Noise Control 13, 26-29, 2013
22013
Metoda wstępnej oceny akustycznej sal sportowych na etapie projektowania
E Nowicka
Materiały Budowlane, 22--24, 2013
22013
The long rooms acoustics assessment for emergency sound system purposes
E Nowicka
INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 2010 (6), 5059 …, 2010
22010
Simulation of underground stations–case study
E Nowicka, D Shröder
34TH Deutsche Jahrestagung für Akustik DAGA 2008, 2008
22008
The problem with assessment of acoustical climate of underground stations
E Nowicka
14th International conference on Noise ControI NOISECONTROL 7, 2007
22007
Problem of assessment of sound absorptive chairs
M Mirowska, E Nowicka
Mechanika/Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica 23 (2), 253-259, 2004
22004
The acoustical assessment of the commercial spaces and buildings
ElzbietaNowicka
Applied Acoustics 169, 2020
12020
Izolacyjność akustyczna: wymagania normowe i kontrola ich spełnienia
L Misiewicz, E Nowicka
Materiały Budowlane, 2016
12016
Diagnostyka warunków akustycznych w budynkach o mieszanej funkcji na przykładzie sąsiedztwa szkoły tańca z mieszkaniem
E Nowicka
Materiały Budowlane, 20--21, 2015
12015
Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 4. Ochrona przed hałasem
E Nowicka
Materiały Budowlane, 94-95, 2012
12012
Wybrane właściwości techniczno-użytkowe ekranów akustycznych, wymagania wg PN-EN 14388
M Jakimowicz, E Nowicka
Materiały Budowlane, 30-31, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20