Lech Adamczak
Lech Adamczak
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Technological parameters of meat in pigs of two Polish local breeds-Zlotnicka Spotted and Pulawska
T Florowski, A Pisula, L Adamczak, JT Buczyński, B Orzechowska
Anim. Sci. Pap. Rep 24 (3), 217-224, 2006
352006
Wpływ dodatku κ karagenu, izolatu białka sojowego i błonnika pszennego na jakość technologiczną niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych
L Adamczak, M Słowiński, M Ruciński
Acta Sci. Pol., Techn. Alim 2 (2), 85-93, 2003
17*2003
Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących
D Pietrzak, M Michalczuk, J Niemiec, J Mroczek, L Adamczak, ...
Żywność Nauka Technologia Jakość 20 (2), 2013
152013
The effect of pale, soft and exudative meat on the quality of canned pork in gravy
T Florowski, A Florowska, M Chmiel, L Adamczak, D Pietrzak, ...
Meat science 123, 29-34, 2017
102017
Influence of housing system on selected quality characteristics of duck meat. Chapter 1. Pekin duck
M Michalczuk, K Damaziak, D Pietrzak, A Marzec, M Chmiel, L Adamczak, ...
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Animal Science 55, 2016
102016
Ocena wpływu stopnia substytucji tłuszczu inuliną na wybrane wyróżniki jakości modelowych kiełbas
T Florowski, L Adamczak, IF Hernández, MBM Franco, A Tyburcy
Nauka Przyroda Technologie 4 (5), # 57, 2010
102010
Ocena wplywu stopnia substytucji tluszczu inulina na jakosc pieczonych pasztetow drobiowych
T Florowski, L Adamczak, I Fuertes Hernandez, M Franco, A Tyburcy
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 46 (2), 119-126, 2008
102008
Wplyw krzyzowania towarowego swin rasy pulawskiej z rasami wbp i pbz na jakosc kulinarna miesa
T Florowski, A Pisula, M Rola, L Adamczak
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 1 (45), 25-34, 2007
102007
Comparison of selected quality attributes of meat originating from fast-and slow growing chickens
D Pietrzak, M Michalczuk, J Niemiec, J Mroczek, L Adamczak, ...
ZYWNOSC-NAUKA TECHNOLOGIA JAKOSC 20 (2), 30-38, 2013
92013
Early and 24 h post-mortem changes in breast muscle quality traits of two turkey genotypes and their reciprocal crosses raised under semi-confined conditions
K Damaziak, D Pietrzak, M Michalczuk, L Adamczak, M Chmiel, ...
British poultry science 57 (1), 51-62, 2016
82016
Quality changes of chicken breast meat packaged in a normal and in a modified atmosphere
M Chmiel, E Hać-Szymańczuk, L Adamczak, D Pietrzak, T Florowski, ...
Journal of Applied Poultry Research 27 (3), 349-362, 2018
72018
Nutritive value and meat quality of domestic cattle (Bos taurus), zubron (Bos taurus× Bison bonasus) and European bison (Bison bonasus) meat
A Łozicki, W Olech, M Dymnicka, T Florowski, L Adamczak, ...
Agricultural and Food Science 26 (3), 118–128-118–128, 2017
72017
Chemical composition and physico-chemical properties of meat of Ayam cemani hens and cocks
M Łukasiewicz, M Michalczuk, D Pietrzak, L Adamczak
Animal Science 46, 307-313, 2009
72009
WPàYW TEMPERATURY POCZTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKO û REDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH
L Adamczak, A Szczeblewska
Technologia Alimentaria 3 (2), 27-36, 2004
72004
Wplyw wybranych dodatkow funkcjonalnych na jakosc niskotluszczowych kielbas drobno rozdrobnionych
L Adamczak, M Slowinski, M Plewnicka
Mięso i Wędliny, 36-40, 2001
72001
Effects of high pressure processing on quality of poultry burgers
D Pietrzak, M Ziarno, A Tyburcy, L Adamczak, E Trejda, ...
Anim. Sci, 110-111, 2007
62007
Niskotluszczowe produkty miesne
L Adamczak, M Rucinski, M Slowinski
Mięso i wędliny 1, 26, 1999
61999
Influence of storage and packaging method on chicken breast meat chemical composition and fat oxidation
M Chmiel, M Roszko, L Adamczak, T Florowski, D Pietrzak
Poultry science 98 (6), 2679-2690, 2019
52019
A Potential Use of 3‐D Scanning to Evaluate the Chemical Composition of Pork Meat
L Adamczak, M Chmiel, T Florowski, D Pietrzak, M Witkowski, T Barczak
Journal of food science 80 (7), E1506-E1511, 2015
52015
Effect of fat replacement by inulin on quality of baked poultry liver pâté
T Florowski, L Adamczak, I Fuertez-Hernández, MB Moreno-Franco, ...
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 46 (2), 119-126, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20