Marek Kasprzak
Title
Cited by
Cited by
Year
Geomorphological, pedological and dendrochronological signatures of a relict landslide terrain, Mt Garbatka (Kamienne Mts), SW Poland
P Migoń, A Kacprzak, I Malik, M Kasprzak, P Owczarek, M Wistuba, ...
Geomorphology 219, 213-231, 2014
582014
How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to reinterpret landforms - examples from the Sudetes, SW Poland
P Migoń, M Kasprzak, A Traczyk
Landform Analysis 22, 89-101, 2013
452013
Large-scale slope remodelling by landslides–Geomorphic diversity and geological controls, Kamienne Mts., Central Europe
P Migoń, K Jancewicz, M Różycka, F Duszyński, M Kasprzak
Geomorphology 289, 134-151, 2017
422017
Wezbrania i powodzie na rzekach Dolnego Śląska
M Kasprzak
Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Rozprawy …, 2010
28*2010
Tempo degradacji powierzchni dróg i sciezek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich/The rate of degradation of tourist routes in the East Giant Mountains
M Kasprzak
Opera Corcontica, 17, 2005
262005
On the potential for a bottom active layer below coastal permafrost: the impact of seawater on permafrost degradation imaged by electrical resistivity tomography (Hornsund, SW …
M Kasprzak, MC Strzelecki, A Traczyk, M Kondracka, M Lim, K Migała
Geomorphology 293 (Part B), 347-359, 2017
242017
UAV and SfM in detailed geomorphological mapping of granite tors: an example of Starościńskie Skały (Sudetes, SW Poland)
M Kasprzak, K Jancewicz, A Michniewicz
Pure and Applied Geophysics, special issue "Applications of unmanned aerial …, 2017
232017
Underground erosion and sand removal from a sandstone tableland, Stołowe Mountains, SW Poland
F Duszyński, P Migoń, M Kasprzak
Catena 147, 1-15, 2016
222016
Pathways of geomorphic evolution of sandstone escarpments in the Góry Stołowe tableland (SW Poland)—Insights from LiDAR-based high-resolution DEM
P Migoń, M Kasprzak
Geomorphology 260, 51-63, 2016
202016
Morfologiczny zapis ruchów masowych na progach morfologicznych Gór Stołowych w świetle numerycznego modelu wysokości o dużej rozdzielczości
P Migoń, M Kasprzak
Przyroda Sudetów, 2011
202011
Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe)–porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokoœci z danych LiDAR
P Migoń, K Jancewicz, M Kasprzak
Przegląd Geologiczny 62 (9), 463-471, 2014
192014
The role of landslides in downslope transport of caprock-derived boulders in sedimentary tablelands, Stołowe Mts, SW Poland
F Duszyński, K Jancewicz, M Kasprzak, P Migoń
Geomorphology 295, 84-101, 2017
182017
Cryo-conditioned rocky coast systems: A case study from Wilczekodden, Svalbard
M Strzelecki, M Kasprzak, M Lim, Z Świrad, M Jaskólski, Ł Pawlowski, ...
Science of The Total Environment 607608, 443-453, 2017
182017
Rogowiec Landslide Complex (Central Sudetes, SW Poland) – the case of a collapsed mountain
M Kasprzak, F Duszyński, K Jancewicz, A Michniewicz, M Różycka, ...
Geological Quaterly 60, 695–713, 2016
182016
High-resolution electrical resistivity tomography applied to patterned ground, Wedel Jarlsberg Land, south-west Spitsbergen
M Kasprzak
Polar Research 34, 25678, 2015
182015
Geomorphological settings of Polish research areas on Spitsbergen
Z Zwoliński, J Giżejewski, A Karczewski, M Kasprzak, KR Lankauf, ...
Landform Analysis 22, 2013
182013
Identification and morphometric properties of landslides in the Bystrzyckie Mountains (Sudetes, SW Poland) based on data derived from airborne LiDAR
M Różycka, A Michniewicz, P Migoń, M Kasprzak
Geomorphometry for Geosciences, 247-250, 2015
162015
LiDAR and 2D electrical resistivity tomography as a supplement of geomorphological investigations in urban areas: a case study from the city of Wrocław (SW Poland)
M Kasprzak, A Traczyk
Pure and Applied Geophysics 171 (6), 835-855, 2014
162014
Geomorfometria granitowej części Karkonoszy
M Kasprzak, A Traczyk
Landform Analysis 13, 33-46, 2010
152010
Regolith properties under trees and the biomechanical effects caused by tree root systems as recognized by electrical resistivity tomography (ERT)
Ł Pawlik, M Kasprzak
Geomorphology 300, 1-12, 2018
142018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20