Follow
Karolina Oleksa-Marewska
Karolina Oleksa-Marewska
WSB University in Poznan, Poland
Verified email at wsb.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Facing the post-pandemic challenges: The role of leadership effectiveness in shaping the affective well-being of healthcare providers working in a hybrid work mode
K Oleksa-Marewska, J Tokar
International journal of environmental research and public health 19 (21), 14388, 2022
252022
The relationship between employees’ competences and the consequences and manner of exercising emotional labour (EL)
A Springer, K Oleksa
Contemporary Economics 11 (1), 17-30, 2017
212017
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND PROFESSIONAL BURNOUT: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WORK OF TEACHERS AND EMPLOYEES OF COMMERCIAL SERVICE SECTOR/PRACA EMOCJONALNA …
A Springer, K Oleksa
Medycyna pracy 68 (5), 605-616, 2017
172017
Occupational burnout and chronic fatigue in the work of academic teachers–moderating role of selected health behaviours
A Springer, K Oleksa-Marewska, A Basińska-Zych, I Werner, S Białowąs
Plos one 18 (1), e0280080, 2023
102023
Organizational climate as a mediating factor between occupational stress and prosocial organizational behaviours in knowledge-based organizations
K Oleksa-Marewska
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
102020
Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe–analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych
A Springer, K Oleksa
Medycyna Pracy 68 (5), 605-615, 2017
92017
The importance of organisational climate and commitment of knowledge workers for increasing the competitive advantage of enterprises
S Tokarski, K Oleksa-Marewska
WSB Journal of Business and Finance 53 (1), 13-21, 2019
72019
Zarządzanie talentami–jak w XXI wieku motywować i utrzymać w organizacji utalentowanych pracowników
K Oleksa
Talent as a Source of an Organization’s Success, 109, 2015
52015
Wypalenie zawodowe, zaangażowanie i satysfakcja z pracy u osób wykonujących zawody społeczne
K Oleksa
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 13, 109-124, 2013
52013
Człowiek na rynku pracy: wyzwania i zagrożenia
T Chirkowska-Smolak, J Grobelny
Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2015
42015
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej: profil kompetencyjny lidera przyszłości
J Tokar, K Oleksa-Marewska
Difin, 2021
32021
Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach
A Springer, K Oleksa
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 43, 2017
22017
Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach
K Oleksa, A Springer
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 43 (1), 41-55, 2017
22017
Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy
K Oleksa-Marewska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 51 (1), 69-79, 2019
12019
Kształtowanie klimatu organizacyjnego niwelującego wypalenia zawodowe a zatrzymanie pracowników w organizacji
K Oleksa-Marewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163-173, 2018
12018
Employee's personal determinants of fitting the job characteristics
K Oleksa
The Central European Review of Economics and Management (CEREM) 1 (2), 91-112, 2017
12017
Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowanie się studentów do wyzwań zawodowych
K OLEKSA
Człowiek na rynku pracy, 33, 2015
12015
ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING REMOTELY: A CROSS-CULTURAL ANALYSIS.
K OLEKSA-MAREWSKA, J TOKAR
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization …, 2023
2023
The impact of e-leadership effectiveness on turnover intentions of remote employees
K Oleksa-Marewska, J Tokar
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2022
2022
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej. Profil Lidera przyszłości.
J Tokar, K Oleksa-Marewska
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20