Joanna Korzeniowska
Joanna Korzeniowska
Nieznane powiązanie
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
TytułCytowane przezRok
The Content of Trace Metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in Selected Plant Species (Moss Pleurozium Schreberi, Dandelion Taraxacum Officianale, Spruce Picea Abies) along the Road …
J Korzeniowska, E Panek
Geomatics and Environmental Engineering 6, 43-50, 2012
82012
Heavy metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentrations in spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density in the Podhale Region, Southern Poland
J Korzeniowska, E Panek
Geomatics and Environmental Engineering 4 (4), 89-96, 2010
42010
Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash
M Ćwiąkała, J Korzeniowska, C Kraszewski, A Widuch
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 11 (3), 195-214, 2012
32012
Możliwości zagospodarowania popiołów lotnych z węgla brunatnego w drogownictwie
A Widuch, M Ćwiąkała, J Korzeniowska, C Kraszewski
Drogownictwo, 390-394, 2011
32011
Testing of Selected Phytoindicators for Assessment of Trace Metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) Traffic Pollution Along The Road Cracow–Zakopane
J Korzeniowska, E Panek, A Baran
Logistyka, 4486--4495, CD6, 2014
12014
Analiza natężenia dźwięku w czasie lekcji i przerw w Szkole Podstawowej nr 49 w Krakowie/Analysis of sound intensity during lessons and school breaks at Primary School No. 49 …
M Kalwińska, W Ślęczek, J Korzeniowska
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w …, 2019
2019
Natężenie dźwięku w budynkach sakralnych/Sound intensity in sacred buildings
D Godzik, P Nowak, J Korzeniowska
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w …, 2019
2019
Evaluation of traffic noise pollution in chosen sites in Krakow
P Zuchnicka, J Korzeniowska
Logistyka, 9980--9986, CD3, 2015
2015
Impact range of traffic pollution based on a section of the Krakow-Zakopane trunk road
M Ćwiąkała, J Korzeniowska
Logistyka, 8781--8790, CD3, 2015
2015
Improvement of Parent Material with Hydraulic Road Binders Used for Road Construction
J Korzeniowska, M Ćwiąkała, J Chrobok
Logistyka, 4474--4485, CD6, 2014
2014
Możliwości zastosowania innowacyjnego aktywatora magnetycznego w przemyśle energetycznym
M Ćwiąkała, J Korzeniowska
Logistyka 4, 2013
2013
Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich
M Ćwiąkała, A Greinert, J Korzeniowska, P Tarasewicz
Budownictwo i Architektura 12 (3), 2013
2013
Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner Changes in the Shape of the River-Bed over a Period of Time at the Base of the Vistula River before Cracow …
R Gawa³kiewicz, M Skulich, J Korzeniowska, E Panek, K Maciuk, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13