Joanna Korzeniowska
Joanna Korzeniowska
Unknown affiliation
No verified email
TitleCited byYear
The Content of Trace Metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in Selected Plant Species (Moss Pleurozium Schreberi, Dandelion Taraxacum Officianale, Spruce Picea Abies) along the Road …
J Korzeniowska, E Panek
Geomatics and Environmental Engineering 6, 43-50, 2012
92012
Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash
M Ćwiąkała, J Korzeniowska, C Kraszewski, A Widuch
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 11 (3), 195-214, 2012
52012
Heavy metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentrations in spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density in the Podhale Region, Southern Poland
J Korzeniowska, E Panek
Geomatics and Environmental Engineering 4 (4), 89-96, 2010
42010
Możliwości zagospodarowania popiołów lotnych z węgla brunatnego w drogownictwie
A Widuch, M Ćwiąkała, J Korzeniowska, C Kraszewski
Drogownictwo, 390-394, 2011
32011
Impact range of traffic pollution based on a section of the Krakow-Zakopane trunk road
M Ćwiąkała, J Korzeniowska
Logistyka 4, 8781-8790, 2015
12015
Testing of Selected Phytoindicators for Assessment of Trace Metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) Traffic Pollution Along The Road Cracow–Zakopane
J Korzeniowska, E Panek, A Baran
Logistyka, 4486--4495, CD6, 2014
12014
TRACE METAL CONCENTRATIONS IN Pleurozium schreberi AND Taraxacum officinale ALONG THE ROAD NO. 7
J Korzeniowska, E Panek
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 26 …, 2019
2019
trace metal concentrations in the moss pleurozium schreberi and the common dandelion taraxacum officinale along the road no 7 at chyzne southern poland
J Korzeniowska, E Panek
Archives of Environmental Sciences and Environmental Toxicology, 2019
2019
Testing the concentration of trace metals in soils near roads with varied traffic intensity
M Ćwiąkała, J Korzeniowska, C Kraszewski, L Rafalski
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 18 (2), 127-134, 2019
2019
Analiza natężenia dźwięku w czasie lekcji i przerw w Szkole Podstawowej nr 49 w Krakowie/Analysis of sound intensity during lessons and school breaks at Primary School No. 49 …
M Kalwińska, W Ślęczek, J Korzeniowska
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w …, 2019
2019
Natężenie dźwięku w budynkach sakralnych/Sound intensity in sacred buildings
D Godzik, P Nowak, J Korzeniowska
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w …, 2019
2019
Evaluation of traffic noise pollution in chosen sites in Krakow
P Zuchnicka, J Korzeniowska
Logistyka, 9980-9986, 2015
2015
Improvement of Parent Material with Hydraulic Road Binders Used for Road Construction
J Korzeniowska, M Ćwiąkała, J Chrobok
Logistyka, 4474--4485, CD6, 2014
2014
Możliwości zastosowania innowacyjnego aktywatora magnetycznego w przemyśle energetycznym
M Ćwiąkała, J Korzeniowska
Logistyka 444 (4), 2013
2013
Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich
M Ćwiąkała, A Greinert, J Korzeniowska, P Tarasewicz
Budownictwo i Architektura 12 (3), 2013
2013
Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner Changes in the Shape of the River-Bed over a Period of Time at the Base of the Vistula River before Cracow …
R Gawa³kiewicz, M Skulich, J Korzeniowska, E Panek, K Maciuk, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16