Follow
Miroslaw Nader
Miroslaw Nader
Politechnika Warszawska University of Technology Warsaw
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelowanie i symulacja oddziaływania drgań pojazdów na organizm człowieka
M Nader
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 3-172, 2001
572001
Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego
M Nader, M Sala, J Korzeb, A Kostrzewski
Logistyka 4, 2272-2279, 2014
242014
Influence of mechanical vibration on human organism in means of transport and its modelling
M Nader
Archives of Transport, ISSN 0866-9546 12 (2), 33-53, 2000
17*2000
Drgania i hałas w transporcie
M Nader
16*2016
Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych
M Nader, I Jakowlewa
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 70, 127-138, 2009
162009
Analysis of modern vs. conventional development technologies in transportation—The case study of a last-mile delivery process
M Kostrzewski, Y Abdelatty, A Eliwa, M Nader
Sensors 22 (24), 9858, 2022
152022
Dynamic interactions in the transport infrastructure environment
M Nader, J Korzeb
Vib. Phys. Syst. XXV. Ed. by Cempel, C., Dobry, M. Poznan University of …, 2012
102012
Technological conditions of intermodal transhipment terminals in Poland
M Nader, A Kostrzewski, M Kostrzewski
Archives of Transport 41, 2017
92017
Simulating investigations of traffic generated vibrations influence on people staying in buildings
M Nader, J Różowicz, J Korzeb
Proceedings of 36th International Congress & Exhibition on Noise Control …, 2007
92007
Projekt badań wpływu obciążenia poznawczego zadaniami dodatkowymi na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
M Kruszewski, M Nader
Logistyka, 519-525, 2015
82015
Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki
A Pajączkowska, E Talik, M Nader
Stulecie odkrycia metody krystalizacji, Muzeum Politechniki Warszawskiej …, 2013
72013
Analysis of the dynamic influence of urban transport on the environment
M Nader, J Korzeb
Proceedings of 5th International Conference From Scientific Computing to …, 2012
72012
Simulative investigations of the influence of means of transport vibrations on the human body
M Nader, J Korzeb
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2 (1), 2000
72000
The influence of mechanical vibrations on the driver's body
M Nader
Journal of Biomechanics 27 (6), 1994
71994
Technologiczne uwarunkowania krajowych lądowych baz przeładunkowych pośredniczących w transporcie intermodalnym
M Nader, A Kostrzewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 389--398, 2013
62013
Oddziaływanie autobusów komunikacji miejskiej na ludzi w otoczeniu dalszym
M Nader, E Purta
Logistyka 4 (2011), 698-705, 2011
62011
Eksperymentalne metody badania drgań środków transportu w aspekcie ich oddziaływania na organizm ludzki
M Nader
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 5-27, 2000
62000
Analysis of the vibrations of the vertebral column in the man-vibrating object system
M Nader, O Krettek
Journal of Biomechanics 22 (10), 1989
61989
Wybrane zagadnienia szkodliwego oddziaływania drgań technicznych środków transportu na organizm ludzki
M Nader
Praca doktorska, IT PW, Warszawa, 1984
61984
An analysis of the causes and consequences of the information gap in IT projects. The client’s and the supplier’s perspective in Poland
B Wachnik, P Pryciński, J Murawski, M Nader
Archives of Transport 60 (4), 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20