M Nader
M Nader
Politechnika Warszawska University of Technology Warsaw
Verified email at wt.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelowanie i symulacja oddziaływania drgań pojazdów na organizm człowieka
M Nader
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 3-172, 2001
512001
Influence of mechanical vibration on human organism in means of transport and its modelling
M Nader
Archives of Transport, ISSN 0866-9546 12 (2), 33-53, 2000
15*2000
Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych
M Nader, I Jakowlewa
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Rocznik, 2009
132009
Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego
M Nader, M Sala, J Korzeb, A Kostrzewski
Logistyka 4, 2272-2279, 2014
122014
Drgania i hałas w transporcie
M Nader
11*2016
Dynamic interactions in the transport infrastructure environment
M Nader, J Korzeb
Vib. Phys. Syst. XXV. Ed. by Cempel, C., Dobry, M. Poznan University of …, 2012
82012
Simulating investigations of traffic generated vibrations influence on people staying in buildings
M Nader, J Różowicz, J Korzeb
Proceedings of 36th International Congress & Exhibition on Noise Control …, 2007
8*2007
Analysis of the dynamic influence of urban transport on the environment
M Nader, J Korzeb
Proceedings of 5th International Conference From Scientific Computing to …, 2012
72012
Technological conditions of intermodal transhipment terminals in Poland
M Nader, A Kostrzewski, M Kostrzewski
Archives of Transport 41, 2017
62017
Projekt badań wpływu obciążenia poznawczego zadaniami dodatkowymi na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
M Kruszewski, M Nader
Logistyka 4, 519-526, 2015
62015
Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki
A Pajączkowska, E Talik, M Nader
Warszawa: Muzeum Politechniki Warszawskiej, 2013
62013
Technologiczne uwarunkowania krajowych lądowych baz przeładunkowych pośredniczących w transporcie intermodalnym
M Nader, A Kostrzewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2013
52013
Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na projektowany obiekt mieszkalny
Z Kozyra, M Nader, J Korzeb
Logistyka, 2011
52011
Review and estimation of traffic generated vibration developed in proximity of Warsaw subway line
J Korzeb, M Nader, J Rózowicz
12th International Congress on Sound and Vibration, 5048-5055, 2005
52005
Wpływ metra warszawskiego na ludzi w budynkach mieszkalnych
M Nader, E Purta
Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN 1897-6328 3 (3-M/2005), 217-224, 2005
52005
Simulative investigations of the influence of means of transport vibrations on the human body
M Nader, J Korzeb
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2 (Suppl 1), 359-364, 2000
52000
Analysis of the vibrations of the vertebral column in the man-vibrating object system
M Nader, O Krettek
Journal of Biomechanics 22 (10), 1061, 1989
51989
The analysis of locomotive drivers reaction on certain dynamic loads
W Bajon, M Nader
CISM Italy, Udine, Italy, 1986
51986
Wybrane zagadnienia oddziaływania drgań technicznych środków transportu na organizm ludzki
M Nader
rozprawa doktorska, Warszawa, 1984
51984
Model oceny dodatkowego obciążenia poznawczego u kierowcy na podstawie badań z wykorzystaniem symulatora jazdy
M Kruszewski, P Razin, M Niezgoda, M Nader
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport 118, 155-166, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20