Obserwuj
Jadwiga Waniakowa
Jadwiga Waniakowa
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Języka Polskiego PAN
Zweryfikowany adres z ijp.pan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wielki słownik języka polskiego
P Żmigrodzki, M Bańko, M Grochowski, K Kowalik, R Przybylska, ...
PAN, wersja elektroniczna: www. wsjp. pl, 2007
196*2007
Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim: zagadnienia ogólne
J Waniakowa
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
822012
Polska naukowa terminologia astronomiczna
J Waniakowa
Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074;, 2003
442003
" Mandragora" and" Belladonna": the names of two magic plants
J Waniakowa
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2007
212007
Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim
A Bochnakowa, P Dębowiak, M Jakubczyk, J Waniakowa, M Węgiel
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
20*2012
Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich
J Waniakowa
Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074;, 1998
171998
Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania
P Żmigrodzki, M Bańko, B Batko-Tokarz, J Bobrowski, A Czelakowska, ...
142018
Etymologiczny słownik gwar polskich—nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych
J Waniakowa
Polonica 33, 317-325, 2013
92013
Jana Śniadeckiego próba stworzenia polskiej terminologii astronomicznej
J Waniakowa
Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, 385-396, 2001
9*2001
Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin
J Waniakowa
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 61, 119-128, 2005
72005
Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?
J Waniakowa
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 71, 289-298, 2015
62015
Nazwy niezapominajki (Myosotis) w gwarach polskich jako przykład ekspansji słownictwa literackiego
J Waniakowa
Studia Dialektologiczne 3, 71-79, 2006
62006
Antroponimia w polskich gwarowych nazwach roślin
J Waniakowa
Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa, 493-505, 2006
62006
Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne
J Waniakowa
Język Polski 83, 102-111, 2003
62003
Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin)
J Waniakowa
Gwary Dziś 12, 247-255, 2020
5*2020
Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej
J Waniakowa
Polonica, 313-328, 2003
52003
Współczesne badania etymologiczne – nowe możliwości i perspektywy
J Waniakowa
Rocznik Slawistyczny 67, 129-142, 2018
4*2018
Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish
P Dębowiak, B Ostrowski, J Waniakowa
Lexikos 27, 597-608, 2017
42017
Gwarowe nazwy roślin jako przykład słownictwa ginącego—próba analizy zjawiska
J Waniakowa
Socjolingwistyka, 215-224, 2014
42014
Pokrzyk wilcza jagoda - polskie nazwy gwarowe rośliny magicznej
J Waniakowa
W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej …, 2007
42007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20