Obserwuj
Jadwiga Waniakowa
Jadwiga Waniakowa
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Języka Polskiego PAN
Zweryfikowany adres z ijp.pan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wielki słownik języka polskiego
P Żmigrodzki, M Bańko, M Grochowski, K Kowalik, R Przybylska, ...
PAN, wersja elektroniczna: www. wsjp. pl, 2007
135*2007
Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim: zagadnienia ogólne
J Waniakowa
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
662012
Polska naukowa terminologia astronomiczna
J Waniakowa
Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074;, 2003
382003
" Mandragora" and" Belladonna": the names of two magic plants
J Waniakowa
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2007
162007
Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich
J Waniakowa
Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074;, 1998
141998
Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim
A Bochnakowa, P Dębowiak, M Jakubczyk, J Waniakowa, M Węgiel
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
13*2012
Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania
P Żmigrodzki, M Bańko, B Batko-Tokarz, J Bobrowski, A Czelakowska, ...
102018
Etymologiczny słownik gwar polskich—nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych
J Waniakowa
Polonica 33, 317-325, 2013
72013
Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne
J Waniakowa
Język Polski 83, 102-111, 2003
72003
Jana Śniadeckiego próba stworzenia polskiej terminologii astronomicznej
J Waniakowa
Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, 385-396, 2001
7*2001
Nazwy niezapominajki (Myosotis) w gwarach polskich jako przykład ekspansji słownictwa literackiego
J Waniakowa
Studia Dialektologiczne 3, 71-79, 2006
62006
Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin
J Waniakowa
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 61, 119-128, 2005
62005
Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej
J Waniakowa
Polonica, 313-328, 2003
62003
Antroponimia w polskich gwarowych nazwach roślin
J Waniakowa
Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa, 493-505, 2006
52006
Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?
J Waniakowa
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 71, 289-298, 2015
42015
Pokrzyk wilcza jagoda - polskie nazwy gwarowe rośliny magicznej
J Waniakowa
W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej …, 2007
42007
Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish
P Dębowiak, B Ostrowski, J Waniakowa
Lexikos 27, 597-608, 2017
32017
Kerygmat – czyli o modzie językowej w kościelnej odmianie języka
J Waniakowa
Socjolingwistyka 29, 219-226, 2015
32015
Nazwy dziurawca zwyczajnego, Hypericum perforatum L. w gwarach polskich na tle słowiańskim i europejskim
J Waniakowa
Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin …, 2014
32014
Gwarowe nazwy roślin jako przykład słownictwa ginącego—próba analizy zjawiska
J Waniakowa
Socjolingwistyka, 215-224, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20