Leszek Michalczyk
TytułCytowane przezRok
Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa: Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny
L Michalczyk
Wolters Kluwer, 2013
252013
Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw
L Michalczyk
Przegląd Organizacji, 34-38, 2011
192011
Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego
L Michalczyk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74 (1), 147-165, 2012
182012
Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego
L Michalczyk
Zeszyty Naukowe TD UJ, Seria: Ekonomia i Zarządzanie, 2007
172007
Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw
L Michalczyk
Zeszyty Naukowe TD UJ, Seria: Ekonomia i Zarządzanie, 2008
122008
Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego,[w:] B
L Michalczyk
Micherda (red.), Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego, Wyd. AE w …, 2005
122005
Przekwalifikowywanie aktywów finansowych
L Michalczyk
Ed.), B. Micherda, Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu …, 2007
102007
Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego,[w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów
L Michalczyk
WSRiF w Sopocie, Sopot, 2006
102006
Zespoły wirtualne-analiza przypadku
L Michalczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem 16 (3), 2013
92013
THE INFORMATIVE FUNCTION OF ACCOUNTING ENGINEERING (Funkcja informacyjna inzynierii rachunkowosci)
L Michalczyk
Pieniądze i Więź 1 (14), 115-132, 2011
92011
CSR w pierwszej dekadzie XXI w
L Michalczyk
Pieniądze i Więź 2, 51, 2011
92011
Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników
L Michalczyk
Ekonomia Menedżerska, 121-134, 2011
92011
Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym
L Michalczyk
Pieniądze i Więź 3 (15), 78-87, 2012
82012
Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości
L Michalczyk
Pieniądze i Więź 4 (14), 132-140, 2011
82011
Inżynieria rachunkowości w świetle koncepcji earnings managementu jako system informacyjny definiujący wynik finansowy przedsiębiorstw
L Michalczyk
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce: Wyd. WSH 2, 2010
82010
Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia
L Michalczyk
Nauka i Gospodarka, 81-88, 2010
82010
Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich
L Michalczyk
(red.) E.Tabaszewska, B.Radawski, "Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria …, 2006
82006
Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej
L Michalczyk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (1), 163-174, 2014
72014
Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów
L Michalczyk
Pieniądze i Więź 2, 51, 2011
72011
Rola cen wewnętrznych w rozrachunku wewnętrznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granicę
L Michalczyk
(red.) K.Gomółka, "Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny", IE PWSZ w …, 2006
72006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20