Obserwuj
Małgorzata IWANICZ-DROZDOWSKA
Małgorzata IWANICZ-DROZDOWSKA
Profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Financial Distress Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman's Z‐Score Model
EI Altman, M Iwanicz‐Drozdowska, EK Laitinen, A Suvas
Journal of International Financial Management & Accounting 28 (2), 131-171, 2017
6052017
Distressed firm and bankruptcy prediction in an international context: A review and empirical analysis of Altman's Z-score model
EI Altman, M Iwanicz-Drozdowska, EK Laitinen, A Suvas
Available at SSRN 2536340, 2014
2212014
Zarządzanie finansowe bankiem
M Iwanicz-Drozdowska
PWE, Warszawa 130, 2005
2082005
Financial services provision and prevention of financial exclusion
L Anderloni, D Vandone
European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2007
1192007
Bezpieczeństwo rynku usług finansowych: perspektywa Unii Europejskiej
M Iwanicz-Drozdowska
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
962008
Bankowość
M Iwanicz-Drozdowska, WL Jaworski, Z Zawadzka
Zagadnienia podstawowe, Wydanie zaktualizowane, Poltext, Warszawa, 2010
772010
Financial development and economic growth: The role of foreign-owned banks in CESEE countries
P Bongini, M Iwanicz-Drozdowska, P Smaga, B Witkowski
Sustainability 9 (3), 335, 2017
752017
Metody oceny działalności banku
M Iwanicz-Drozdowska
Poltext, 1999
751999
Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy
M Iwanicz-Drozdowska
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie–Oficyna Wydawnicza, 2011
702011
Financial and non-financial variables as long-horizon predictors of bankruptcy
EI Altman, M Iwanicz-Drozdowska, EK Laitinen, A Suvas
Available at SSRN 2669668, 2015
642015
Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania: praca zbiorowa
M Iwanicz-Drozdowska
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
612002
Ryzyko bankowe
M Iwanicz-Drozdowska, A Nowak
Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, 2002
522002
Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych
M Iwanicz-Drozdowska, A Matuszyk, A Nowak, R Kitala
Raport z badań. Warszawa: SGH, 2009
422009
Zarządzanie ryzykiem bankowym
M Iwanicz-Drozdowska
Wydawnictwo Poltext, 2017
392017
Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych
M Iwanicz-Drozdowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2000
372000
A race for long horizon bankruptcy prediction
EI Altman, M Iwanicz-Drozdowska, EK Laitinen, A Suvas
Applied Economics 52 (37), 4092-4111, 2020
262020
Credit growth in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: The case of foreign bank subsidiaries
M Iwanicz-Drozdowska, B Witkowski
International Review of Financial Analysis 43, 146-158, 2016
262016
Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań
M Iwanicz-Drozdowska, A Matuszyk, AK Nowak, R Kitala
SGH, Warszawa, 2009
262009
Integracja rynków finansowych–jej rodzaje i znaczenie
MRT IWanIcz-DRozDoWska
Bank i Kredyt 1, 2007
232007
Innowacje bankowe: instrumenty terminowego rynku finansowego
P Binkowski, H Beeck, M Iwanicz-Drozdowska, AJ Drozdowski
Poltext, 1998
231998
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20